$left
$middle

Färdighetsprov

Vi har färdighetsprov till till estetiska programmet musik och teater, inklusive spetsutbildningar samt till särskild variant - naturvetenskap musik. Se vad som gäller för just din utbildning.

Bedömning och antagning

Samtliga prov sker under mars månad med eventuell komplettering i juni.

Kallelse till proven och mer information skickas ut via post i slutet av februari. Om du blir sjuk eller får förhinder anmäler du det senast samma dag som provtillfället.

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Den 1 juli presenteras slutantagningen.

Estetiska programmet musik och teater

Färdighetsprovet är inte obligatoriskt men ett mycket bra resultat kan ligga till grund för antagning och vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande.

Spetsutbildning i teater och spetsutbildning i musik

Vid antagning till det estetiska programmet med spetsutbildning i teater eller musik används ett färdighetsprov med maxpoäng 340 poäng. För godkänt resultat och därmed för behörighet till det sökta programmet krävs 255 poäng. Som urval för antagning används summan av de sökandes meritpoäng och poängen på färdighetsprovet.

Naturvetenskapsprogrammet - särskild variant musik

Vid antagning till naturvetenskapsprogrammet - särskild variant musik används ett färdighetsprov med maxpoäng 60 poäng. För godkänt resultat och därmed för behörighet till det sökta programmet krävs 30 poäng. Som urval för antagning används summan av de sökandes meritpoäng och poängen på färdighetsprovet.

Beskrivning av våra färdighetsprov

sv