$left
$middle

Modellskolan – lärande för hållbar utveckling

När eleverna lämnar gymnasiet skall de känna sig redo att ta sig an framtiden, vara laddade med kunskaper och verktyg samt hysa hopp. Modellskolans uppdrag var att inkludera unga i ett meningsfullt samhällsprojekt.

Malmö latinskola har hållbar utveckling som ett starkt prioriterat område och deltog i ett fyraårigt projekt (Modellskolan) tillsammans med Naturskyddsföreningen och Malmö högskola för att ta fram metoder för hur lärande för hållbar utveckling kan genomsyra hela skolverksamheten. Stadens förvaltningar och verksamheter bidrog i projektet.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder.

Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtland kommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition av hållbar utveckling är:

"en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

sv