$left
$middle

Så arbetar vi

Vi vill att du ska få med dig så mycket kunskaper som möjligt. Vi satsar på att hela tiden göra undervisningen bättre utifrån vetenskaplig grund.

Att bry sig om och att påverka är viktigt för både elever och personal på Malmö latinskola. Vi arbetar för att du ska få handlingskompetens för att kunna förändra det samhälle vi lever i. När du lämnar Malmö latinskola ska du känna dig redo att ta dig an framtiden, laddad med framför allt mycket kunskaper men också med framtidshopp.

Vi vet att en nyckel till att klara sina studier på ett bra sätt är att kunna läsa och förstå det man läser, därför arbetar vi med språkutveckling och läslyft. Vi satsar också på digital utveckling, matematiklyft och har lärare som deltar i forskningscirklar. Om du vill fördjupa dig i läsande och skrivande arbetar vi med bokcirklar och poesiworkshops. Detta sker oftast efter skoltid.

Vi erbjuder en varierad undervisning, vi arbetar både med djupa ämneskunskaper och i tvärvetenskapliga projekt.

sv