$left
$middle

Samarbete och kontakter

Som elev på Malmö latinskola får du uppdrag och utmaningar av aktörer utanför skolan. Det innebär att vi har många kontakter med olika organisationer och institutioner.

Vi har återkommande samarbeten med bland annat Sveriges Radio och Musikhjälpen, Malmö Live, Malmö Stads Lucia, Malmö Stadsteater och Miljöförvaltningen.

Varje år inleds nya samarbeten med näringsliv, institutioner och andra aktörer.

Vi samarbetar bland annat med

sv