$left
$middle

Fritid och hälsa

Inriktningen passar bra för dig som vill arbeta med människors hälsa och inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Du förbereds till exempel för arbete som idrotts- och aktivitetsledare.

Om inriktningen

Inriktningen utvecklar din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor i alla åldrar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Du får träna på vanliga uppgifter på fritids- och friskvårdsanläggningar och kundbemötande. Du får lära dig om hur man planerar och marknadsför en fritids- eller friskvårdsanläggning. Under utbildningen ges möjlighet till fördjupning inom kost och hälsa.

Du får också lära dig om fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som exempelvis personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Kontaktinformation och länkar