$left
$middle

Teknikprogrammet

Vill du omforma världen? Börja på ett program med målet att skapa innovativa lösningar på framtidens utmaningar! Som enda gymnasieskola i Malmö erbjuder vi fyra inriktningar på teknikprogrammet.

Det gör vi för vi tror att stora idéer kommer när man ser saker ur många olika perspektiv.

Vi erbjuder inriktning

Design och produktutveckling

Inriktningen design och produktutveckling är utbildningen för dig som har idéer om hur du ska förbättra saker du använder. På inriktningen lär du dig om produktutveckling och formgivning med hjälp av datorstyrda program.

Informations- och medieteknik

Informations- och medieteknikinriktningen är utbildningen för dig som vill arbeta med datorer. Programmeringskurserna är viktiga för att förstå hur datorn fungerar och nödvändig om du vill utnyttja datorns fulla kapacitet.

Samhällsbyggande och miljö

Här får du lära dig att utforma utomhus- och boendemiljöer. Utbildningen ger dig en bra grund om du vill läsa vidare på högskola eller universitet. Du får en inblick i vad olika typer av arkitekt- yrken, t ex bygg-, landskaps- eller inredningsarkitekt arbetar med.

Teknikvetenskap

På inriktningen får du fördjupade kunskaper inom teknik, matematik och fysik och därmed en bra grund för att läsa vidare på teknisk högskola eller universitet. Du får också arbeta med olika arbetsmetoder och verktyg för ingenjörer.

Detta läser du

Under året

År 1

Under ditt första år läser du en bred bas av ämnen, där du får prova på alla våra inriktningar. Du läser också fysik och matematik.

I slutet av året väljer du din inriktning.

År 2

Andra året börjar du specialisera dig inom den inriktning du valt. På samtliga inriktningar jobbar du mycket med datorer.

År 3

Du fortsätter att läsa kurser inom den inriktning du valt. Du får också välja individuellt val.

Detta år gör du också ditt gymnasiearbete, som du gör inom den inriktning som du läser.

Vill du lära dig att arbeta med laserskärare, 3D-printrar och andra moderna tillverkningstekniker? På Pauliskolan har vi ett rikt utrustat robot- och elektroniklabb, där du bland annat kan skapa kreativa designer.

Teknikprogrammet på Pauliskolan är certifierat enligt de kvalitetskriterier som Teknikcollege Skåne ställer. Vi har nära samarbete med företag och universitet i regionen. Våra utbildningar är därför anpassade till de behov som företag har och vi har verklighetsförankrad teknik på Pauliskolan. Studiebesök på företag och föreläsare från näringslivet ingår också i din utbildning hos oss.

Gemensamt för alla inriktningar är ett första år med teknik, fysik, matematik samt CAD som bas. Vill du utöka din behörighet kan du välja till exempel fysik 2 och matematik 5.

Kontaktinformation och länkar

sv