$left
$middle

Programmet för administration, handel och varuhantering

Om du gillar att arbeta med kundservice, på kontor eller inom handel, är det här en bra utbildning för dig.

En praktisk utbildning

Du lär dig grunderna i försäljningsteknik, hur man gör inköp och hur man arbetar med transport av varor.

På skolan finns ett elevcafé som du driver tillsammans med dina lärare. Där får du lära dig att arbeta praktiskt.

Praktik

Under dina fyra år kommer du också att ha 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Detta läser du

Efter utbildningen

Efter fyra år hos oss är målet att du är rustad för en anställning i ett företag eller affär med uppgifter inom administration, handel och varuhantering.

Du har då fått teoretiska kunskaper i skolan och varit ute och arbetat praktiskt i affär och på företag. Efter utbildningen ska du ha kunskaper och självförtroende för att möta livet och klara av det du vill göra.

Vill du veta mer?

Undrar du något om programmet för administration, handel och varuhantering? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Sarah Ebeling Garmendia, 0702-34 68 44 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv