$left
$middle

Korttidstillsyn

Korttidstillsynen på Valdemarsro gymnasium erbjuder en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den främjar social gemenskap samt ger fysisk och psykisk stimulans.

Det finns korttidstillsyn på skolans och insatsen är kostnadsfri. Vi arbetar för att din fritid ska bli så varierad och rolig som möjligt med olika aktiviteter både i och utanför verksamheten.

Korttidstillsynen på Valdemarsro gymnasium arbetar utifrån
tre centrala begrepp:

  • Delaktighet
  • självbestämmande och inflytande
  • kontinuitet och helhetssyn

Vi arbetar för din rätt till ett socialt sammanhang med kompisar och en rolig och meningsfull fritid.

sv