$left
$middle

Så arbetar vi

Vi är en personaltät verksamhet där det arbetar lärare, specialpedagoger, speciallärare, förstelärare, barnskötare, utvecklingspedagoger, elevassistenter med flera för att skapa en god lärmiljö för dig och dina skolkamrater.

Inom verksamheten finns elevhälsa med skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och kuratorer.

Det finns korttidstillsyn på skolan och insatsen är kostnadsfri.

sv