$left
$middle

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras via telefon eller Dexter.

Frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Sjukanmälan för heldag ska göras före klockan 08.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Anmäl även till korttidstillsynen på morgonen om eleven är frånvarande.

Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska du anmäla det direkt till din mentor, antingen personligen eller via e-post.

Anmälan av frånvaro via Dexter eller telefon

Anmälan ska ske senast klockan 12.00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig.

Du kan även ringa 040-684 94 42 och anmäla frånvaro. Meddela namn, klass samt orsak (sjukdom).

Längre frånvaro

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Skoltransport

Har du någon form av skoltransport så avbeställ denna.

Beställningscentral Cabonline

Tel: 040-690 11 63
E-post: planering.regionsyd@cabonline.com

Räddningstjänsten Syd

Avbeställning
Tel: 040-34 39 00 (mellan klockan 7.00-19.00)

För ändring av tid
Tel: 040-34 28 65

sv