Handläggningstid – arbetsgivarintyg för timavlönad

Intyg till och med

Då hanterar vi ditt intyg tidigast*

Januari

16 februari

Februari

19 mars

Mars

16 april

April

17 maj

Maj

15 juni

Juni

18 juli

Juli

17 augusti

Augusti

18 september

September

17 oktober

Oktober

19 november

November

13 december

December

-

*handläggningstid från och med detta datum är 2 veckor.

HR-support

Telefon: 040-34 94 94
Vardagar 8.00–16.00