$left
$middle

Praktik, examensarbete eller spontanansökan till Malmö stadsbyggnadskontor

Publicerad: 9 januari 2023

Arbetsuppgifter

Annonsen avser praktikplats, examensarbete eller spontanansökan till stadsbyggnadskontoret.

Skriv en ansökan där du berättar vad du är intresserad av. Ange tydligt om du söker praktikplats, ska skriva examensarbete eller om det är en spontanansökan. När det gäller praktik och examensarbete har vi endast möjlighet att ta emot studenter från universitet och högskola/yrkeshögskola. Det är därför viktigt att du själv har förslag och idéer på vad du vill göra eller skriva om.

På stadsbyggnadskontoret jobbar omkring 230 medarbetare i en mängd olika yrkesroller. Vår uppgift är att skapa bra byggda livsmiljöer för Malmöborna. Det kan innebära allt från bygglov för en privatbostad, till att skissa helt nya stadsdelar där Malmöbor ska leva, leka och arbeta år 2050.

Vi har fem avdelningar:

På strategiavdelningen finns yrkesroller som arkitekt, landskapsarkitekt, trafikplanerare, statsvetare, kulturgeograf och ekolog. Avdelningen arbetar med översiktsplanen och andra långsiktiga kommunövergripande styrdokument för stadsplaneringen, såsom bostadsförsörjning, naturvård, energiförsörjning med mera.

På planavdelningen finns yrkesroller som arkitekt, landskapsarkitekt, planarkitekt, trafikplanerare, kartingenjör och teknisk assistent. Tillsammans med Malmöborna och stadsbyggnadsprocessens aktörer driver planavdelningen på Malmös utveckling som en attraktiv och hållbar stad, både genom att forma nya stadsdelar och genom utveckling och omvandling av befintliga stadsmiljöer. Myndighetsuppdraget består i att upprätta planprogram och detaljplaner, som på ett korrekt och lättillgängligt sätt lägger grunden för genomförandet av den goda staden. 

På stadsarkitektavdelningen finns yrkesroller som arkitekt, ingenjör, utredare, tillgänglighetsrådgivare, byggnadsinspektör, arbetsterapeut och teknisk assistent. Bygglovsenheterna ansvarar för handläggande av bygglov i överensstämmelse med gällande lagar och framtagna översikts- och detaljplaner. Enheten för bostadsanpassning handlägger ärenden rörande bostadsanpassning för Malmöbor. Enheten för kund- och byggadministrativt stöd ansvarar för att säkerställa vår ärendehantering inom bygglovsprocessen avseende administration, uppföljning, statistik och kundinformation.

På stadsmätningsavdelningen finns yrkesroller som lantmätare, GIS- och kartingenjör, mätingenjör, digitaliserings- och processledare. Avdelningens huvudsakliga uppdrag är mätning, kartframställning, visualisering och 3D-stadsmodeller, geografisk information, fastighetsbildning samt digitaliserings- och processtöd.

På avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd finns yrkesroller som till exempel jurist, arkivarie, ekonom, controller, kommunikatör, HR-konsult, HR-administratör, systemförvaltare, IT-ingenjör, nämndsekreterare, registrator och olika strategtjänster. Uppdraget för avdelningen är att samordna stödfunktionerna och att utifrån sin expertis stödja ledning och verksamhet för att bidra till största möjliga nytta och mervärde för Malmöborna. 

Kvalifikationer

Du som vill söka praktik, skriva examensarbete eller skicka in en spontanansökan har pågående eller avslutade studier på universitets- eller högskolenivå. Detta inkluderar även yrkeshögskolor där studenter söker plats för Lärande i arbetet (LIA).

Ansökan gäller ingen befintlig tjänst, utan gäller enbart dig som är intresserad av praktik, examensarbete eller tillfälligt arbete.

Vi arbetar med löpande urval.

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 230 medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.

Information om tjänsten

Anställningsform:Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Ansökan gäller ingen befintlig tjänst, utan gäller enbart den som är intresserad av praktik, examensarbete eller tillfälligt jobb.

Övrigt

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast
31 december 2023.
anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Omfattning
Heltid
Referensnummer
20223784

Kontakt

Nelly Emrulovska
HR-administratör
040-342482

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?

sv