$left
$middle

Sektionschef till Hälsa och förbyggande

Publicerad: 1 september 2023

Välkommen till avdelningen för Hälsa och Förebyggande. Här ansvarar vi för insatser inom områdena hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi verkställer beslutade insatser enligt socialtjänstlagen och utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Viktiga hörnstenar i avdelningens arbete är att utveckla nya former för social gemenskap och delaktighet i samhället. Avdelningen har ett särskilt uppdrag med fokus på att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos våra äldre och motverka våld i nära relation samt utveckla nya former för dessa arbetsområden.

Avdelningens verksamheter omfattas av mötesplatser för seniorer, dagverksamheter, fixartjänster, It-fixare, fallprevention, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulenter, ledsagarservice, kontaktperson, avlösning i hemmet, konsultativa demens- och psykiatrisjuksköterskor, Silviasystrar och Rehabgruppen Fenix. Här arbetar cirka 270 medarbetare och avdelningen är organiserad i tre enheter.

Arbetsuppgifter

Till en av avdelningens tre enheter söker vi nu en sektionschef. Vi välkomnar till ett mångfacetterat chefsuppdrag där du genom din yrkesroll och din expertis får en central funktion inom enheten. Som sektionschef har du det samlade ansvaret för arbetsmiljö, budget, ekonomi, planera och leda processer i avdelningen kopplat till enhetens kärnuppdrag. Du förväntas kunna representera en solid kunskapsbas inom kvalitets- och utvecklingsarbete och ledarskap är en del av din spetskunskap

Avdelningen för Hälsa och Förebyggande befinner sig i en spännande tid av förändring och som sektionschef blir ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och en förmåga att sätta riktning viktigt. Din uppgift blir att på ett mål- och resultatinriktat sätt leda verksamheten och dess arbete med såväl strategiska som operativa frågor. Du ska förstå verksamhetens helhet, behov och kunna förmedla information.

Som sektionschef leder du medarbetare som har spetskunskap inom sitt område. Medarbetarna består av ett konsultativt team, och de som ingår teamet är demenssjuksköterskor, Silviasystrar, psykiatrisjuksköterskor, psykiatriundersköterska samt diabetessjuksköterskor. Ett av dina uppdrag blir att leda medarbetarna i sitt arbete med att stödja verksamheterna inom förvaltningen. Till enheten hör också Rehabgruppen Fenix som är en dagrehabilitering med ett unikt uppdrag inom rehabiliteringsområdet. På Fenix arbetar ett kompetent team bestående av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, socionom och undersköterska. Här erbjuder vi intensiv träning till patienter med förvärvad hjärnskada eller hjärnskada orsakad av sjukdom.

I dialog med dina medarbetare arbetar du med att bryta ner politiska mål och avdelningens uppdrag till konkreta aktiviteter i verksamheten. Du fokuserar på nytänkande, proaktivitet, effektivitet och struktur som främsta ledord. Som sektionschef kommer du att samverka med många olika parter i och utanför avdelningen och du arbetar i nära dialog med din enhetschef. Därför ser vi att det är viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du har en social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang.

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och vårda relationer. Du drivs av en nyfikenhet inför våra verksamheter och din förmåga att tänka strategiskt och se till helheten kommer att vara centralt. Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl förvaltningens arbetssätt inom sakområdet som avdelningens organisation och personal.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller annan högskoleutbildning inom Hälsa-och sjukvård om arbetsgivaren bedömer likvärdig. Din bakgrund inkluderar mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har gått chefs- eller ledarskapsutbildningar. Vi bedömer att erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är viktigt, liksom erfarenhet av god samverkan. Det är meriterande om du har erfarenhet av facklig samverkan. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav.

Välkommen med din ansökan!

Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.

När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. 

Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett

När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.

Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.

Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag

Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställd
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.

Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
1 oktober 2023
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20231585

Kontakt

Christina Hansson Ravanelli
Enhetschef
christina.hanssonravanelli@malmo.se
0768-598439

Jacqueline Mkada
Vårdförbundet
jacqueline.mkada@malmo.se
076-8553534

Petra Hult
Facklig företrädare Vårdförbundet
petra.hult@malmo.se
040-344574

Abbes Remache
Facklig företrädare, kommunal
abbes.remache@malmo.se
0734-473536

Björne Lantz
Facklig företrädare Sveriges Arbetsterapeuter
bjorne.lantz@malmo.se
076-6394547

Ann Hedman
Facklig företrädare Fysioterapeuterna
ann.hedman@malmo.se

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?

sv