$left
$middle

Utvecklingssekreterare

Publicerad: 15 september 2023

Arbetsuppgifter 

Som utvecklingssekreterare på kvalitets- och kansliavdelningen kommer du att ha en drivande roll i förvaltningens arbete med planering, uppföljning, målstyrning och kvalitetsfrågor. Du kommer att vara involverad i hela arbetet på avdelningen. Ditt arbete kommer i hög grad att vara självständigt och utgå från stadsgemensamma mål och arbetssätt.

Du är samordnare för förvaltningens arbete med målstyrning och utvecklar formerna för detta. Ingående arbetsuppgifter är bland annat rapportering, granskning, analys och utredning, samt att vara redaktör för planerings- och uppföljningsdokument till nämnden.

Fastighets- och gatukontoret har en avgörande roll i stadens arbete med klimatanpassning, klimatomställning och social hållbarhet. En viktig del i tjänsten är därför att ansvara för att koppla samman arbetet med de kommungemensamma målen och förvaltningsspecifika styrsystemen med förvaltningens hållbarhetsarbete.

På förvaltningen kommer du samarbeta nära de övriga medarbetarna som har samordningsansvar för förvaltningsgemensamma processer som målstyrning, verksamhetsplanering, uppföljning och intern kontroll. Rollen omfattar många kontakter och samarbeten med kollegor på hela förvaltningen. Vanliga arbetsuppgifter är att förbereda och leda möten och hålla presentationer.

Förvaltningen vill utveckla användningen av data för att skapa goda beslutsunderlag. Du kommer därför att samarbeta med kollegor på förvaltningen för att förbättra förvaltningens analysförmåga och systematisera användandet av kvalitativa och kvantitativa data.

Som utvecklingssekreterare på kvalitets- och kansliavdelningen vid fastighets- och gatukontoret kommer du att ha en spännande och mångfacetterad roll. Du får möjlighet att bidra till stadens utveckling i en bred och framtidsinriktad verksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig för tjänsten. Utöver det krävs minst 5 års yrkeserfarenhet och 2 års erfarenhet av arbete för en politisk styrd organisation, gärna en kommun.

Utbildningar inom relevant kompetensområde, så som kvalitativ och kvantitativ datainsamling, datahantering och analys, metodik för verksamhetsplanering, uppföljning, analys eller systematiskt kvalitetsarbete är meriterande. Det är även meriterande om du har utbildning i projektledning eller processledning.

För att trivas i rollen som utvecklingssekreterare behöver du vara samarbetsorienterad, har lätt för att skapa och bibehåll professionella relationer samt ha förmåga att sammanfatta och analysera skriven text. Utöver det behöver du vara strukturerad i ditt arbetssätt, har lätt för att överskåda, planera och prioritera dina arbetsuppgifter men även vara en person som präglas av lyhördhet, prestigelöshet och nyfikenhet.

Rätt person kommer att älska arbetet med nuvarande kollegor och trivas för fullt med de utmaningar som rollen infattar.

Välkommen att ansöka!

Om arbetsplatsen

Kvalitets- och kansliavdelningens uppdrag är att säkerställa den demokratiska processen genom att stödja nämnden, allmänheten, förvaltningsledningen och verksamheten. Detta gör vi genom att samordna, styra och systematisera förvaltningens kvalitetsarbete, tekniska nämndens mål- och budgetarbete samt interna kontroll, samt genom en god dokument- och ärendehanteringsprocess och stöd till de förtroendevalda.

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse 

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
1 oktober 2023
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20232187

Kontakt

Maria Hultin
Avdelningschef
maria.hultin@malmo.se
122115525

Zead Abdul-Karim
HR-konsult
zead.abdul-karim@malmo.se
0723-57 98 79

Christos Asimakidis
Saco
0701 41 12 45

Adisa Kafedzic
Vision

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?

sv