Projektledare, tillfälligt uppdrag med fokus på cirkulär ekonomi

Publicerad: 13 oktober 2020
Ansök senast: 31 oktober 2020
Referensnummer: 20202194

Arbetsuppgifter

Tjänsten är en del av det EU-finansierade projektet ProCirc som i Malmö stad drivs av miljöförvaltningen. Du kommer att jobba tillsammans med en projektledare på miljöförvaltningen samt med hållbarhetskoordinatorer och upphandlare på stadskontoret för att nå projektets mål, som är att genomföra pilotupphandlingar med syfte att minska utsläpp av CO2, användning av primär råvara och uppkomst av avfall.

Du kommer att vara placerad på stadskontoret men samtidigt ha en nära kontakt med miljöförvaltningen. I upphandlingarna är din uppgift att identifiera och prioritera huvudsakliga miljöaspekter för olika varor och tjänster och definiera miljökrav som bidrar till en hållbar utveckling och formulera dessa krav så de kan infogas i aktuella upphandlingsunderlag. Fokus för denna tjänst kommer att vara cirkulära krav och möjligheter i upphandling. Du kommer även till viss del att granska anbud utifrån ställda miljökrav och under avtalstiden följa upp miljökrav genom bland annat leverantörsdialoger.

Du kommer också att på en koncernövergripande nivå arbeta med utveckling av hållbara inköp i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag, bland annat genom att föra dialoger med representanter från Malmö stads verksamheter angående möjliga cirkulära lösningar för deras verksamheter. I ProCirc-projektet ingår också att sprida kunskap och engagemang för cirkulär upphandling, för att fler upphandlingar med cirkulära ambitioner ska genomföras i Sverige.

Du rapporterar till chefen för upphandlingsenheten på stadskontoret, tillika upphandlingschef i Malmö stad.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk utbildning med inriktning mot miljövetenskap, naturvetenskap eller likande relevant utbildning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig upphandling och dess tillämpning, livscykelkostnadsberäkningar, livscykelanalys samt att du har erfarenhet av att arbeta med cirkulära frågor.

För att lyckas i ditt arbete och bli framgångsrik i ditt uppdrag krävs att du har ett strukturerat och ordnat sätt att arbeta, att du har en god ekonomisk medvetenhet och att du har en utvecklad förmåga att dokumentera och kommunicera. Det är av största vikt att du har en god förmåga i att utrycka dig i det svenska och engelska språket, såväl i skrift som i tal. Du har en analytisk och pedagogisk förmåga parallellt med en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Stor vikt kommer läggas på personliga kompetenser.

Om arbetsplatsen

Upphandlingsenheten är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret vars övergripande ansvar är att hantera övergripande strategiska frågor som rör Malmö stads inköpsverksamhet på stadsövergripande nivå. Enheten ansvarar för genomförande av kommunövergripande ramavtal och att förvalta avtalen och göra strategiska överväganden.

Upphandlingsenheten består i dagsläget av drygt 30 personer, varav de flesta är upphandlare med helhetsansvar inom sina respektive avtalsområden. På enheten finns tre sektioner; IT, förbrukning och tjänster. Det finns även funktioner som har till uppgift att stödja upphandlare under upphandlingsprocessen och under avtalstiden i olika specifika frågeställningar.

Vi söker nu en projektledare för att inom projektet ProCirc arbeta fokuserat med cirkulär ekonomi inom inköp och upphandling under ett år.


Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Visstidsanställning
Omfattning: 75-100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

 

Kontakt

Gabriella Manieri
Enhetschef
saco@malmo.se
0766-299700

Åsa Jarlstam
Akavia/Saco
visionavdelningen@malmo.se
040-345 116

Vision Malmöavdelningen
Facklig kontakt
040-304 830