Enhetschef fastighetsförvaltningsenheten

Publicerad: 17 februari 2021

Vi söker dig som både strategiskt och operativt vill ha en nyckelroll i att leda och utveckla stadsfastigheters fastighetsförvaltningsenhet vars övergripande uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och utemiljöer. Enheten ansvarar för att bibehålla fastigheternas funktionella värden över tid men även att kundanpassa utifrån beställningar.

Som enhetschef för fastighetsförvaltningen har du tillsammans med cirka 80 medarbetare ansvar för att förvalta cirka 600 fastigheter. Du har sex sektionschefer direkt underställda dig för sektionerna Förskola, Grundskola, Kontor, gymnasium & lokaler, Kultur & Fritid, Boende samt Drift. Enheten består alltså av nämnda sektioner varav fem förvaltar byggnader och mark och en har övergripande ansvar för drift, d v s VA, myndighetsbesiktningar, uppföljning i fastighetssystem och, något vi arbetar mycket med, förnybar energi. 

Arbetsuppgifter

Som enhetschef leder du fastighetsförvaltningsenhetens löpande arbete och styr, fördelar och prioriterar resurser. Din chefsroll innebär att du i samspel med övriga chefer, skapar förutsättningar för organisationens verksamhets- och kompetensutveckling, engagemang och inte minst arbetsglädje. God kvalitet och kostnadseffektivitet är en självklarhet.


Du är en del av stadsfastigheters avdelningschefs ledningsgrupp och tillsammans ansvarar ni för avdelningens övergripande verksamhetsutveckling samt arbetar målinriktat mot den gemensamma målbilden ”Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden”. Du ingår även i serviceförvaltningens chefsorganisation, vilket innebär att du är en del av Malmö stads ledningsstruktur.

Kvalifikationer

För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en positiv, framåt utvecklings- och resultatorienterad person med kompetens och drivkraft att målinriktat leda, optimera och utveckla en organisation i förändring där fokus på processer och helhetsperspektiv ligger högt på agendan.

Vi ser att du har en stark kommunikativ förmåga, är vass på att skapa och behålla relationer och inte minst har erfarenhet av att utveckla och leda chefer. Du bör vara engagerad, ha intresse för människor och genuint intresse av nytänkande kombinerat med klokhet för att vi tillsammans ska nå vår målsättning att skapa framtidens stadsfastigheter.


Du har en akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område, i kombination med dokumenterad erfarenhet som chef och ledare. Erfarenhet av att leda andra chefer är värdefullt.


Tidigare erfarenhet från fastighetsförvaltning är betydelsefullt, men vi vill även uppmuntra sökanden med annan branscherfarenhet men som i övrigt uppfyller kraven och önskemålen gällande erfarenhet, personlighet och bakgrund inom chefs- och ledarskap samt förändringsarbete.


Passar det här in på dig? Välkommen att söka den här spännande tjänsten som enhetschef på stadsfastigheters fastighetsförvaltning. Vi ser fram mot att höra av dig.

Om arbetsplatsen

Stadsfastigheter är en avdelning inom Serviceförvaltningen i Malmö stad. I dagsläget förvaltar vi cirka 1,8 miljoner kvadratmeter byggnad och 4,9 miljoner kvadratmeter markyta. Vårt ansvar omfattar byggnation och förvaltning av stadens fastigheter för skola, barn-, äldre- och socialomsorg, kultur och fritid samt den operativa samordningen av Malmö stads lokalförsörjning genom vår enhet Lokalprocessenheten. Stadsfastigheter ansvarar också för Malmö stads omställning till förnybar energianvändning genom förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi.

Med Malmö stads verksamheter i fokus medverkar serviceförvaltningen till en modern stad för alla Malmöbor. Vi är uppdelade i fyra avdelningar och erbjuder våra kunder allt från färdtjänst till IT och att svara i Malmö stads växel. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får god, varierad och näringsriktig mat.                                   

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Efter överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Rekryteringen kommer ske löpande.

 

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
28 februari 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20202895

Kontakt

Helén Nilsson
Avdelningschef stadsfastigheter
h
0709-606887

Sanel Suskic
Vision
e
0738-506 371

Daniel Antonson
SACO
l
040-341899

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?