Researchkonsult

Publicerad: 23 december 2020

ARBETSUPPGIFTER
Välkommen till ett nyinrättat uppdrag vid HR Service där du som researcher kommer att fylla en viktig funktion när det gäller att attrahera framtida medarbetare till Malmö stad och stadens mångfacetterade verksamheter. Teamet Attrahera & Rekrytera arbetar stadsövergripande med chefs- och specialistrekrytering till stadens alla förvaltningar och hos oss kommer du att få en bred inblick i stadens verksamheter. Teamet leds av en sektionschef och består i övrigt av ett antal rekryteringskonsulter samt en HR-konsult med inriktning kommunikation och employer branding i sociala medier.

Som researcher på HR Service blir det ditt uppdrag att säkerställa att vi i aktuella rekryteringsuppdrag till stadens förvaltningar identifierar den bästa tillgängliga kompetensen på marknaden. Med i första hand LinkedIn som verktyg arbetar du med att bygga upp och underhålla ett relevant nätverk med kandidater som är intresserade av Malmö stad som arbetsgivare. Du kommer att arbeta nära HR Service rekryteringskonsulter som har huvudansvar för rekryteringsuppdragen.

Från och med 2021 kommer HR Service att ansvara för Malmö stads omplaceringsutredningar. Inom ramen för detta uppdrag ska vi säkerställa att utredningen sker på likvärdig grund för stadens medarbetare som är aktuella för omställning oavsett skäl. I samband med omplaceringsutredningarna kommer du att träffa berörda medarbetare från stadens förvaltningar för att gå igenom medarbetarens samlade kompetens och kvalifikationer som sedan matchas mot lediga tjänster i Malmö stad.

I dina arbetsuppgifter ingår även att hantera löpande administration kopplat till aktuella rekryteringsuppdrag samt omställningsutredningarna. Detta innebär bland annat registrering av alla inkommande uppdrag i vårt rekryteringssystem, enkätuppföljning med kunder och kandidater samt månatlig sammanställning av faktureringsuppgifter.

Vi uppskattar att tiden du lägger ner på researcharbete, omställningsutredningar samt administration kommer att vara ungefär likvärdigt fördelat mellan uppdragen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som drivs av en stor nyfikenhet inför stadens verksamheter och ett intresse för människor och samhällsutveckling. Hos oss kommer du löpande att få sätta dig i in många olika typer av verksamheter för att förstå rekryteringsuppdragen och vilken kompetens som våra uppdragsgivare är i behov av. Ditt uppdrag kommer att innebära daglig kontakt med personer i och utanför Malmö stads organisation. Därför ser vi att det är viktigt att du trivs med att bygga relationer. För att lyckas krävs även ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att arbeta självständigt med flera olika parallella projekt och arbetsuppgifter.

Din bakgrund inkluderar en akademisk examen och minst ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kopplat till research/rekrytering där du har arbetat mot en variation av branscher där olika kompetenser och yrkesroller varit aktuella. Har du även arbetslivserfarenhet med koppling till omställningsuppdraget, så som jobbcoaching och karriärrådgivning eller liknande är det meriterande. Att du har god erfarenhet av att självständigt driva projekt är ett krav, liksom en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från något ledande konsultbolag i rekryteringsbranschen eller större företag/organisation där du arbetat med liknande arbetsuppgifter.

HR Service kan erbjuda ett uppdrag där du får möjlighet att verka i dynamiska sammanhang där Malmö stads samtliga förvaltningar står i centrum. Vi är ett litet dedikerat team som arbetar i en fartfylld miljö med spännande och varierande uppdrag. Vår verksamhet har god utvecklingspotential och kommer att växa under 2021. Vi välkomnar driv, framåtanda och nya idéer som kan bidra till att utveckla våra arbetssätt och våra erbjudanden för att på bästa sätt möta våra kunders nuvarande och framtida behov.

Välkommen med din ansökan till HR Service och Serviceförvaltningen!

OM ARBETSPLATSEN
HR-service är Malmö stads centraliserade operativa verksamhet inom HR och utgör en del av den gemensamma HR-funktionen inom Malmö stad. HR Service ansvarar för stadens lön- och pensionsadministration samt förvaltning av de HR-administrativa systemen. Vidare ansvarar HR Service för utveckling och utbildning inom löneområdet, tillämpning av avtal och regler, information samt beslut om löneadministrativa åtgärder. Enheten är också behjälplig med uttag av personalstatistik och levererar uppgifter till olika myndigheter. Andra uppdrag som enheten erbjuder stadens förvaltningar är att stödja kunder med tjänster som rekrytering, employer branding samt utbildning inom bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö. HR Service är en del av Serviceförvaltningen, Malmö stad.

Om tjänsten

Ansök senast:
17 januari 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20202909

Kontakt

Hanna Wendel Diamantoudis
tf. Sektionschef
hanna.w.diamantoudis@malmo.se
0733 66 75 87

Maria Lönegård
Rekryteringskonsult
maria.lonegard@malmo.se
0733 65 08 31

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?