Enhetschef till Myndighetsavdelningen

Publicerad: 15 februari 2021

Arbetsuppgifter

Avdelningen för Myndighet på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har som sitt primära uppdrag att utifrån lagstiftning, delegation, reglemente och Malmö stads riktlinjer utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp ärende. Avdelningen arbetar företrädesvis utifrån Socialtjänstlagen med biståndsprövning gällande stöd inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsvård, växelvård samt avlösar- och ledsagarservice för målgruppen vuxna. Avdelningen för Myndighet är en av flera avdelningar inom förvaltningen med ett kontinuerligt utvecklingsarbete med övriga avdelningar som är central för att vi ska nå framgång i vårt gemensamma uppdrag gentemot Malmöbon. Avdelningen har ca 180 medarbetare och är organiserade i tre enheter.

Vi välkomnar dig till ett mångfacetterat chefsuppdrag där du genom din yrkesroll och din expertis får en central funktion i avdelningen. Som enhetschef leder du, genom enhetens sektionschefer och medarbetare, det löpande operativa och strategiska arbetet. Du har även det samlade ansvaret för budget, ekonomi, planera och leda samtliga processer i avdelningen kopplat till enhetens uppdrag inom sakområdet. Du förväntas kunna representera en solid kunskapsbas inom kvalitets- och utvecklingsarbete och ledarskap är en del av din spetskunskap.

Avdelningen för Myndighet befinner sig i en spännande tid av förändring och som enhetschef blir ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och en förmåga att sätta riktning viktigt. Din uppgift blir att på ett mål- och resultatinriktat sätt leda enheten och dess arbete med såväl strategiska som operativa frågor. Du ska förstå verksamhetens helhet, villkor och behov och kunna förmedla information såväl internt som externt. I dialog med medarbetarna arbetar du med att bryta ner politiska mål och avdelningens uppdrag till konkreta aktiviteter i verksamheten. Du fokuserar på nytänkande, proaktivitet, effektivitet och struktur samt intern och extern samverkan som främsta ledord. Som enhetschef kommer du att samverka med många olika parter i och utanför avdelningen och du arbetar i nära dialog med avdelningschef och chefskollegor. Därför ser vi att det är viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du har en social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang.

Kvalifikationer

I rollen som enhetschef i avdelningen för Myndighet krävs en förmåga att kunna tänka strategiskt, analysera komplexa sammanhang och kunna se till helheten. Uppdraget förutsätter en tydlig förståelse för spelreglerna i avdelningens och enhetens uppdrag i ett brett förvaltningsperspektiv. Omvärldsbevakning är ett av dina viktiga instrument för att hålla din verksamhet uppdaterad. En central del i ditt uppdrag innebär att du tillsammans med din enhet förväntas bidra till att avdelningen ligger i framkant när det gäller att skapa goda förutsättningar för en verksamhet med stor relevans för malmöbon.

Vi vänder oss till dig som har akademisk examen som socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad chefserfarenhet där du i din ledarroll har tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt leda en verksamhet i förändring genom ett tillitsbaserat ledarskap. Vidare är du kunnig och trygg gällande regler och lagstiftning inom arbetsområdet, har genuin verksamhetsförståelse och en väl utvecklad kunskap inom kommunal myndighetsutövning. Vi arbetar med Lean som strategi inom hela avdelningen och ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbetsmetoden.

Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl förvaltningens arbetssätt inom sakområdet som avdelningens organisation och medarbetare.

Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag i en förvaltning där det finns stor kunskap och erfarenhet inom hälsa vård och omsorg. Du kommer att få arbeta strategiskt och långsiktigt men också bidra till att förvaltningen är en modern och attraktiv organisation med gott medarbetarskap och ledarskap. Hos oss får du möjlighet att göra avtryck och vara med och forma det framtida Malmö!

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

 

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
2 mars 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20210294

Kontakt

Natasha Hellenäs
Rekryteringskonsult
natasha.hellenas@malmo.se
070-8303811

Åsa Jensen
Avdelningschef
asa.jensen@malmo.se
040-34 55 49

Elvira Karat
Vision
elvira.karat@malmo.se
040-34 51 14

Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet
Facklig kontakt
akademssr@malmo.se

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?