Enhetschef till enheten för förorenade områden

Publicerad: 12 maj 2021

Arbetsuppgifter

Enheten för förorenade områden hanterar myndighetsutövning och tillsyn enligt miljöbalken och gör bedömningar i sakfrågor. Enheten arbetar i nära samarbete med andra förvaltningar och verksamheter med hantering av förorenade områden. 

Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du har kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser detta som naturlig del i ett gott ledarskap och förstår vikten av att hålla arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal för att verksamheten ska nå målen.

Du skapar förutsättningar för lärande och utveckling och leder arbetet med framtagande av åtaganden till verksamhetsmålen för enheten, i nära samråd med medarbetarna och avdelningschef. Du kommunicerar detta enkelt och tydligt. Du ser samarbetet med andra myndigheter och förvaltningar i Malmö stad som en självklarhet och har god kännedom om Malmös utmaningar. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot till exempel samhällsvetenskap, teknik, miljö eller naturvetenskap, eller motsvarande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 

Har du erfarenhet och kunskap om förorenade områden, är väl insatt i miljöbalken och har arbetat som miljöinspektör och kan göra bedömningar i sakfrågor ser vi det som meriterande liksom chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Vi söker dig som har lätt för att motivera och engagera medarbetare. Du har förmåga att ta till dig, förstå och på ett nyfiket sätt sätta dig in i medarbetarnas vardag och arbetsuppgifter. Som person har du en vilja att styra och leda och har idéer och tankar om hur verksamheten kan utvecklas. Du har förmåga att både fatta beslut och att genomföra besluten. Du har en strategisk förmåga till helhetssyn och är strukturerad som person. Du har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer i yrkesmässiga sammanhang såväl inom Malmö stad som externa parter.

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, framför allt på svenska men även på engelska.

Om arbetsplatsen

Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, samordnar Malmö stads miljöprogram och driver arbete för hållbar utveckling i kommunen. Vi ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar bland annat bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I avdelningens arbete ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser, till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Avdelningens fokus är ett förebyggande arbetssätt där vi samverkar såväl inom förvaltningen som inom Malmö stad. Avdelningen består av fem enheter; bostadstillsyn, hälsa och omgivning, kemi och industri, avfall och vatten samt förorenade områden.

Malmö stad är inne i ett expansivt skede med hög takt i exploateringen för bostäder och samhällsservice. På enheten för förorenade områden märker vi tydligt av detta och i och med att det så kallade "storstadspaketet" ska realiseras fram till 2035 ser vi även framöver ett stort inflöde av ärenden.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. 

I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult. Kontakta Gösta Tydesten, tel 0733-667578 vid frågor kring rekryteringsprocessen.

Läs mer: Läs mer om Miljöförvaltningen i Malmö stad

Vill du veta var vi finns? Se arbetsplatsen på karta här

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
21 maj 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20210656

Kontakt

Gösta Tydesten
Mercuri urval
g
0733-66 75 87

Ola Gustafsson
Avdelningschef, Miljö- och hälsoskydd
o
040-34 58 90

Eva Klamméus
Saco
s
0704-34 48 56

Christel Olsson
Vision
t
0704-580123

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?