Sektionschef Stöd och Samordning

Publicerad: 26 april 2021

Arbetsuppgifter

Som sektionschef ansvarar du för verksamhetens ekonomi, personal och arbetsmiljö och den administration som kommer med dessa ansvarsområden.

I uppdraget ingår att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen utifrån verksamhetens mål och budget samt kommunicera och förankra verksamhetsinriktning och mål till medarbetarna.

Som sektionschef är du även ansvarig för att driva verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom ramen för de uppdrag som ligger i sektionen.

Som sektionschef förväntas du följa utvecklingen i omvärlden och bidra till en hälsosam arbetsplats exempelvis genom delaktighet och dialog, samt skapa förutsättningar för lärande och utveckling hos medarbetarna.

Du kommer att leda en sektion som arbetar med tre för avdelningen viktiga och gemensamma uppdrag: arbetet med att förebygga och utreda felaktiga utbetalningar/misstänkta bidragsbrott, ett centraliserat tandvårdsteam för handläggningen av tandvård inom ekonomiskt bistånd samt ett uppdrag kopplat till samordningen av användandet av IT-systemet Mina Planer. Sektionen omfattar tio medarbetare som arbetar med dessa uppdrag. Utredningssekreterarna arbetar med att utreda felaktiga utbetalningar/misstänkta bidragsbrott och verkar också stödjande till socialsekreterare inom avdelningen genom konsultations- och utbildningsinsatser. Assistenterna inom tandvårdsteamet tar emot och handlägger kostnadsförslag inom ramen för ekonomiskt bistånd och samarbetar med socialsekreterare och avdelningens konsulttandläkare i detta arbete. Samordnaren för Mina Planer arbetar med att följa upp och utveckla förvaltningens användande av systemet i dialog med olika aktörer, både internt och externt.

Uppdragen är relativt nya och under uppbyggnads- och utvecklingsfas och en stor del av arbetet i sektionen handlar om att tillsammans med medarbetarna och i dialog med kollegorna i avdelningen fortsätta detta arbete. Det förutsätter också samverkan med flera externa aktörer såsom Polis, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Region Skåne på olika sätt inom de olika uppdragen.

Sektionschefen ingår i enhetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

För att vara aktuell till tjänsten som sektionschef har du:

- Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen 
- Minst 1 års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
- Minst 3 års erfarenhet av ekonomiskt bistånd
- God kunskap i arbetet att förebygga fusk i välfärden
- Gärna erfarenhet av att arbeta med utveckling, förändring, förbättring och kvalitetsarbete
- Gärna erfarenhet av att samarbeta med olika organisationer utanför den egna verksamheten t ex  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Polisen
- Gärna chefs- eller ledarerfarenhet

Andra kompetenser och erfarenheter som vi tror leder till framgång i uppdraget är god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga till god struktur samt att man är en god kommunkatör.

Vi ser det som meriterande om du har någon form av chefs- och ledarutbildning, samt goda kunskaper i Office-paketet och Outlook. Det är även meriterande om du har kännedom och förmåga att arbeta i olika verksamhets-, ekonomi- och HR-system. Du kommunicerar obehindrat i svenska i tal och skrift.

Om arbetsplatsen

Enheten för stöd och samordning  arbetar med kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete till stöd för avdelningens övriga enheter. Enheten stöttar verksamheten i frågor som rör t ex mål och budget, intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete. Inom enheten finns också centrala funktioner samlade, så som sektionen uppföljning och samordning samt ESF projektet Malmökraften.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
10 maj 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211050

Kontakt

Petra Quandt Farkas
Enhetschef
petra.q.farkas@malmo.se
070-624 62 31

Vision Malmöavdelningen
Facklig kontakt
visionavdelningen@malmo.se
040-304 830

Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet
Facklig kontakt
akademssr@malmo.se
040-34 51 14

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?