Enhetschef till avdelning för Särskilt boende

Publicerad: 3 maj 2021

Välkommen till ett utvecklande chefsuppdrag på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och avdelningen för särskilt boende. Avdelningen har cirka 2050 medarbetare, organiserade i sju enheter och ansvarar för de insatser som utförs åt brukare i särskilda boenden. Huvudfokus för avdelningens verksamhet är att bedriva vård och omsorg med kvalitet, och därigenom skapa trygghet för brukare och deras anhöriga. Förvaltningen befinner sig i en spännande tid av förändring, där mod och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång. Vi ska ligga i framkant vad gäller digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Som enhetschef verkar du som en möjliggörare där du fyller en viktig funktion i den resan och i stadens fortsatta utveckling för att kunna ta vara på möjligheter. Våra enhetschefer har en central roll i uppdraget att öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i Malmö stad och för våra vårdtagare. Ditt uppdrag som enhetschef innebär att du i samverkan med avdelningschef och förvaltningsdirektör, samt din enhet, utvecklar arbetsformer och processer för professionell verksamhetsledning baserad på tydliga roller i styrkedjan i ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef leder du, genom enhetens sektionschefer, det löpande operativa och strategiska arbetet. Du har även det samlade ansvaret för att planera och leda samtliga processer i avdelningen kopplat till enhetens uppdrag inom sakområdet. Du förväntas kunna representera en solid kunskapsbas inom kvalitets- och utvecklingsarbete och ledarskap är en del av din spetskunskap. Som enhetschef ska du representera den strategiska dimensionen av avdelningen och förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete och du ska genom din enhet kunna förse förvaltningsledning och nämnd med kvalificerat analysmaterial som underlag för beslut. 

Omvärldsbevakning ska vara ett viktigt instrument för dig för att hålla din verksamhet uppdaterad. En central del i ditt uppdrag innebär att du tillsammans med din enhet förväntas bidra till att förvaltningen ligger i framkant när det gäller att skapa förutsättningar för en verksamhet med stor relevans för malmöbor i behov av vård och omsorg. Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn på Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen.  

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och kunna lyssna och läsa av situationer och sammanhang. Du drivs av en nyfikenhet inför verksamheterna och din förmåga att tänka strategiskt och se till helheten, både sett ur ett förvaltningsperspektiv och ur perspektivet Malmö stad, kommer att vara centralt. Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl förvaltningens arbetssätt inom sakområdet som avdelningens organisation och personal.

Vi vänder oss till dig som har för tjänsten akademisk examen samt dokumenterad chefserfarenhet där du i din ledarroll har tidigare erfarenhet av att leda andra chefer samt leda en verksamhet i förändring genom ett tillitsbaserat ledarskap. Din bakgrund inkluderar mångårig erfarenhet av att arbeta med strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling med koppling till hälsa, vård och omsorg. Vidare krävs goda kunskaper av målstyrning och uppföljning. Att du har erfarenhet av att arbeta med komplexa processer tror vi är en förutsättning. Vi bedömer att erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är meriterande, liksom erfarenhet av facklig samverkan. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav.

Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag i en förvaltning där det finns stor kunskap och erfarenhet inom hälsa vård och omsorg. Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

 

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
23 maj 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211235

Kontakt

Natasha Hellenäs
Rekryteringskonsult
natasha.hellenas@malmo.se
070-8303811

Helen Martinsson
Avdelningschef
helen.martinsson@malmo.se
070-6702007

Elvira Karat
Vision
elvira.karat@malmo.se
040-34 55 49

Suzanne Öhgren
Kommunal
suzanne.ohgren@malmo.se
040-341000

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?