Kulturskolechef

Publicerad: 6 juli 2021

OM ARBETSPLATSEN
Malmö bubblar av kreativitet, skaparglädje och av upplevelser. Ambitionsnivån är hög och siktet är inställt på att Malmö inom några år ska kunna kvalificera sig till kulturhuvudstad. Malmö är Sveriges snabbast växande stad och stadens rika kulturliv är en viktig del i att skapa den attraktiva staden. Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela Malmö. Fler malmöbor ska involveras, bli hörda och aktiveras genom konst och kultur i vår stad.

Kulturskolan är en plats för barn och unga med undervisning av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd. Malmö kulturskola ska inspirera till deltagande och arbeta för likvärdig tillgång till verksamheten genom att tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen. Verksamheten ska ge deltagande barn och unga en god grund att bygga vidare på för den som önskar fortsatt utbildning inom det konstnärliga fältet samt grundlägga ett livslångt intresse för kultur, konst och bildning. Kulturskolan är en del av Kulturförvaltningen i Malmö stad.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar dig som delar vår ambition och ser vikten av att konsten och kulturen inkluderar och engagerar breda grupper av människor i vår stad. Ditt uppdrag som avdelningschef för Kulturskolan handlar ytterst om att genom ett inspirerande och engagerande ledarskap fortsätta att driva utvecklingsarbetet i en riktning som gör att kulturen inkluderar och engagerar barn och unga i hela Malmö. Som avdelningschef kommer du att ha det övergripande ansvaret för att Kulturskolan ska vidareutvecklas som attraktiv mötesplats där stadens barn och unga är medskapare till dagens och morgondagens kulturarv genom att lära, utöva och uppleva olika former av kultur.

Avdelningschefen är ytterst ansvarig för att leda kulturskolans organisation och all verksamhet som bedrivs av Malmö Kulturskola. Det innebär att du kommer att ha övergripande verksamhets- och budgetansvar samt personal- och arbetsmiljöansvar för Kulturskolan. Avdelningschefen har direkt personalansvar för 4 chefer och leder utvecklingsarbetet i kulturskolans ledningsgrupp. Här förväntas du kunna skapa strukturer för effektiv och transparent dialog i Kulturskolans samlade organisation kopplat till vision, mission, mål, strategi och uppföljning. En nyckel till framgång blir din förmåga att kunna peka ut riktning och med ett entusiasmerande ledarskap samt en tydlig vision kunna leda en verksamhet i förändring. Som chef värnar du ett tillitsbaserat och tillitsbyggande förhållningssätt med en ambition att öka handlingsutrymmet för medarbetare och medborgare.

Som avdelningschef kommer du att tillhöra kulturförvaltningens ledningsgrupp och ha ett helhetsperspektiv på förvaltningens och stadens utvecklingsarbete. Du rapporterar till Malmö stads kulturdirektör.

KVALIFIKATIONER
Vi vänder oss till dig som har akademisk examen alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har mångårig chefserfarenhet, där du i din ledarroll också är van att leda andra chefer. Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring genom ett tillitsbaserat ledarskap. Genom dialog skapar du tydlighet och förståelse hos chefer och medarbetare kopplat till verksamhetsövergripande frågor.

I dig söker vi en avdelningschef med mångårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling med koppling till kulturområdet. Att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning är en självklarhet för dig. En av dina starka sidor är att identifiera, analysera och driva strategiska utvecklingsfrågor och du har med framgång erfarenhet av att leda en större mångfacetterad verksamhet i förändring. Uppdraget förutsätter goda kunskaper i svenska. Det är meriterande med kunskap i något av Malmös andra stora språk. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i en pedagogisk verksamhet samt erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.   

I ditt uppdrag representerar du Kulturskolan i utvalda interna och externa forum, därför är det viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du har en social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
16 augusti 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211302

Kontakt

Pernilla Conde Hellman
Kulturdirektör
pernilla.condehellman@malmo.se
0733 66 75 87

Hanna Wendel Diamantoudis
HR-service - Malmö stad
hanna.w.diamantoudis@malmo.se
0733-287691

Patrik Nilsson
SACO/DIK
patrik.nilsson@malmo.se
040-34 30 25

Marie Wall Almqvist
Lärarförbundet
marie.wall.almquist@malmo.se

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?