Näringslivs- och arbetsmarknadsanalytiker

Publicerad: 7 juni 2021

Arbetsuppgifter

Malmö är en attraktiv stad med hög befolkningstillväxt. Stadens befolkning utgör grunden för det kommunala uppdraget. Stadskontorets avdelning för Analys och hållbarhet söker nu en vikarierande samhällsstrateg som vill leda, utveckla och genomföra analyser för Malmö stad. Du kommer arbeta på enheten Statistik och analys. Tjänsten är inriktad mot frågor om näringsliv, produktivitet och arbetsmarknad.

Rollen som samhällsstrateg innebär att arbeta med Malmös strategiska utveckling på ett övergripande plan. I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram kvalificerade kunskapsunderlag till stadskontorets ledning samt till kommunstyrelsen, att ansvara för, utföra och presentera fördjupade analyser samt att bevaka relevant kunskaps- och metodutveckling. Du kommer även att initiera, leda och samordna kommungemensamt arbete. Arbetet innebär många kontakter med andra förvaltningar i staden såväl som med andra aktörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av analytiskt arbete inom fälten näringsliv, produktivitet och arbetsmarknad och som är väl förtrogen med kvantitativa analysmetoder men kompetent även inom kvalitativa metoder. 

Du har en akademisk utbildning och i nationalekonomi, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan relevant inriktning. Har du erfarenhet av att göra samhällsekonomiska analyser, konsekvensanalyser, nyttoanalyser, effektbedömningar eller liknande är det meriterande. Även genomgången forskarutbildning inom ämnena ovan är meriterande.

Som analytiker trivs du med och har förmågan att göra kvalificerade analyser i tidvis högt tempo, både på egen hand och i nära samarbete med andra. Du har lätt för att lära och gillar att arbeta med varierande frågor och är bra på att pedagogiskt strukturera olika typer av framställningar. Du kommunicerar sammanhang och resultat på ett lättförståeligt sätt, skriftligt såväl som muntligt, självklart på svenska men gärna också på engelska. Du anpassar ditt arbete till nya förutsättningar och fångar upp trender och tendenser i omvärlden.

En central drivkraft för dig är att utforma verksamheten i Sveriges tredje största och snabbast växande storstad. Därför utvecklar du metoder och arbetssätt tillsammans med andra i kommunen. Du värdesätter framtagandet av sakliga och gedigna beslutsunderlag samt stimuleras av att dessa tjänar som grund för strategiska ställningstaganden för stadens utveckling. Du lockas av att ditt arbete utgör en väsentlig utgångspunkt för kommunal planering, ekonomisk resursfördelning och konsekvensbedömningar i verksamheterna.

I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Om arbetsplatsen

Avdelningen Analys och Hållbarhet leder, stödjer och samordnar uppföljning och analys av stadens verksamheter, Agenda 2030, jämställdhet, barnrätt, folkhälsa, antidiskriminering och trygghet. Här finns också beredning av remisser och motioner. Avdelningen är under utveckling och har fått nya utökade arbetsuppgifter som kan bidra till stadens ambitioner för ett hållbart Malmö.

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling — alltid med Malmös bästa för ögonen.  Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Med stolthet arbetar vi i demokratins tjänst, för alla som lever och verkar i Malmö. Tillsammans med kollegor i staden, Malmöbor och aktörer i vår omvärld bidrar vi gemensamt till att skapa en trygg och hållbar stad präglad av vilja, öppenhet och mänsklig värme.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Vikariat från första oktober t.om. sista mars 2022.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
16 juni 2021
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211603

Kontakt

Marcus Ohlström
Enhetschef Statistik och analys
marcus.ohlstrom@malmo.se
0701-475952

Åsa Jarlstam
Akavia/Saco
saco@malmo.se
040-345 116

Vision Malmöavdelningen
Facklig kontakt
visionavdelningen@malmo.se
040-304 830

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?