Specialpedagog till Eriksfälts SU-grupper

Publicerad: 3 juni 2021

Arbetsuppgifter

Vår nuvarande specialpedagog närmar sig pension och därför söker vi en ny specialpedagog till Eriksfälts kommungemensamma SU-grupper.

Ditt uppdrag kommer att omfatta alla de tre undervisningsgrupper som finns i vår verksamhet på Eriksfält. Hos oss går elever som alla är i behov av särskilt stöd i både sin sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Som specialpedagog arbetar du på organisations-, grupp – och individnivå med kartläggning, handledning och observation av enskilda barn, elever och grupper. Även enskild undervisning ex lästräning är en del av tjänsten.

Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. Som specialpedagog genomför du fortbildning för och handledning av medarbetare samt är ett stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd, med andra ord alla våra elever.

I uppdraget ingår också samarbete med alla våra elevers ordinarie skolors EHT, Centrala Specialistteamet och andra samarbetspartners.

Din kompetens som specialpedagog är viktig för vår verksamhet och tillsammans med dina kollegor är du med och driver ett löpande utvecklingsarbete.

Vi har en gemensam kompetensutvecklingsinsats i alla våra kommungemensamma SU-grupper som baseras på boken Inkluderingskompetens av Linda Jensen. Genom det arbetet får vi verktyg och strategier för att kunna ge våra elever en fungerande skolsituation. Vi ska vara en högspecialiserad verksamhet som möter varje elev utifrån hens förutsättningar. Vi har under detta läsår arbetat främst med den sociala tillgängligheten för våra elever och nästa läsår kommer vårt fokus att vara på den pedagogiska tillgängligheten.

I det arbetet ser vi fram emot att ta del av din kompetens med att göra undervisningen än mer tillgänglig och anpassat till var och en av våra elevers styrkor och utmaningar.

Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla vårt och ditt arbete och vi vill att du har en god vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg och assisterande teknik. Du har även god kännedom om och erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt.

Kvalifikationer

Du som söker har en specialpedagogexamen. Har du tidigare erfarenhet av arbete som lärare och som specialpedagog är det meriterande. Du har insikt och kunskap inom skolutveckling och om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en förvärvad kunskap och erfarenhet av handledning/fortbildning, elevhälsoarbete och av att arbeta med dokumentation- pedagogiska utredningar, extra anpassningar och särskilda stöd/ åtgärdsprogram. 

Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför även leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du är van vid och har kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.

Om arbetsplatsen

Våra verksamheter är ett särskilt stöd för elever som är i behov av ett mindre sammanhang, tydlig struktur och en anpassad miljö och pedagogik. Hos oss arbetar pedagoger och andra professioner som har stor erfarenhet av att arbeta med elever med NPF, då främst ADHD, ADD och autism. Vi tar emot elever från alla Malmös grundskolor. Elever som har sin skolplacering hos oss är i omfattande behov av särskilt stöd under hela sin skoldag, både i sin kunskaps- och sociala utveckling. I varje undervisningsgrupp går det ca 12 elever som är åldersblandade i åk 5-7 eller 7-9. Hos oss har du tillsammans med dina kollegor möjlighet att göra skillnad för elever som på olika sätt behöver mycket stöd.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 84 skolor, 6000 medarbetare och 34000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka.

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
17 juni 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211613

Kontakt

Charlotte Mårtensson
Sektionschef
charlotte.martensson@malmo.se
073-2331066

Niklas Andersson
Lärarförbundet
niklasmartin.andersson@malmo.se
0708-77 23 36

David Eriksson
SACO / LR
David.Eriksson@malmo.se
0709-173808

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?