Ekonomichef

Publicerad: 1 juli 2021

Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Vill du vara med och forma nästa kapitel för staden, och för stadsbyggnadskontoret? Vi söker nu en utvecklingsorienterad ekonomichef.

Arbetsuppgifter 
Planeringen av framtidens Malmö är ett lagarbete med många inblandade och stadsbyggnadskontoret har en central roll i detta uppdrag. Ditt övergripande uppdrag som ekonomichef innebär att du leder förvaltningens arbete med ekonomi, IT och utveckling av stadsbyggnadskontorets ledningsprocesser, såsom planerings- och uppföljningsprocessen. Du och din enhet ligger alltid steget före och gör arbetet relevant och effektfullt för medarbetare och Malmöbor.

Vi erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag på en nyskapad enhet där du får en centralt viktig roll på stadsbyggnadskontoret. Enhetens uppdrag är att utveckla och samordna förvaltningens övergripande arbete inom målstyrning, verksamhetsplanering, ekonomiprocesser samt förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor. Enheten ansvarar även för stadsbyggnadskontorets IT-verksamhet. Ekonomichefen ska representera den strategiska dimensionen av förvaltningens ekonomiarbete och ha ett tydligt utvecklingsfokus. Som ekonomichef är du även förvaltningens representant i kommunens centrala ekonomifunktion som leds av Malmö stads ekonomidirektör. Här förväntas du kunna bidra till förflyttning av det samlade strategiska ekonomiarbetet för hela Malmö stad.

Sakkompetensen hos dina 13 medarbetare är hög och din uppgift som chef är att med ett helhetsperspektiv strategiskt driva verksamhetsutvecklingen, och samordna uppdraget med att stötta den övriga förvaltningen. I din roll förväntas du arbeta aktivt med ditt team för att skapa en god arbetsmiljö, bra samarbeten och förutsättningar för arbetsglädje, resultat och växande. Under din ledning ska ni tillsammans skapa en förnyad arena för er verksamhet, där ni själva sätter prägeln på arbets- och förhållningssätt för att ha kul på jobbet och leverera på målen.

Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Där är du en viktig del i det strategiska utvecklingsarbetet inom avdelningen som helhet. Du rapporterar till avdelningschefen för lednings- och verksamhetsstöd.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har relevant akademisk examen med ekonomisk inriktning. Du har tidigare chefs- och ledarerfarenhet och god erfarenhet av kvalificerat arbete när det gäller att driva och utveckla ekonomiprocesser så som ekonomistyrning, budget, uppföljning och delårsrapport, bokslut, årsredovisning etc, troligen från större organisationer eller företag. Att du har erfarenhet av att arbeta med komplexa processer tror vi är en förutsättning, liksom förståelse för vikten av samverkan med fackliga organisationer. Du har erfarenhet av målstyrning och uppföljning och vi lägger stor vikt vid din erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

I dig söker vi en ledare som stimuleras av strategiskt och utvecklingsinriktat arbete där din förmåga att se till helhet kommer att vara central. Med ett entusiasmerande och tillitsbaserat ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla hela förvaltningens arbetssätt inom aktuella verksamhetsområden. Du ser medarbetarna som din främsta resurs, och har ett genuint intresse av att få dem och gruppen att växa och utvecklas. För att lyckas krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och bygga relationer.

Om arbetsplatsen 
Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i.

Stadsbyggnadskontoret är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum. Vi är 230 medarbetare och drygt 20 chefer, fördelat på fem olika avdelningar.  Sedan ett år tillbaka är vi inne i en utvecklingsresa med ambition att bli det bästa stadsbyggnadskontoret 2023. Som ett led i den resan har vi nyligen inrättat en ny avdelning för lednings- och verksamhetsstöd. Avdelningen består av fyra enheter; Ekonomi- och utveckling, HR, Kommunikation samt Arkiv och kansli.

Hos oss på stadsbyggnadskontoret får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare, och några till. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
8 augusti 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211850

Kontakt

Marcus Horning
Stadsbyggnadsdirektör
marcus.horning@malmo.se
040-342588

Åse Andreasson
Facklig kontaktperson
ase.andreasson@malmo.se
040-342407

Hanna Wendel Diamantoudis
HR-service - Malmö stad
hanna.w.diamantoudis@malmo.se
0733 66 75 87

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?