Entreprenadsamordnare med fokus på stadsutveckling

Publicerad: 12 juli 2021

Arbetsuppgifter

Malmö befinner sig i en ny expansiv fas med stora satsningar på infrastruktur och stadsutveckling. Volymen av trafikinvesteringar är på den högsta nivån sedan satsningarna på Öresundsbron och Citytunneln. Detta omfattar bland annat en investering på 4 miljarder och innebär etablering av 8 el-busslinjer, 14 nya cykelvägar (ca 30 km), utbyggd pågatågstrafik på Malmöpendeln och Lommabanan, samt på sikt också projektering och byggnation av metron mellan Malmö och Köpenhamn. Vill du arbeta i en av Sveriges snabbast växande kommuner? Som entreprenadsamordnare på Fastighets- och Gatukontoret kommer du att få vara med och bidra till den spännande tillväxtresa som vi har framför oss!

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som entreprenadsamordnare innebär att du har ett övergripande samordningsansvar i planerings- och genomförandefaserna kopplat till stadens trafikinvesteringar – ca 100 delprojekt. Som entreprenadsamordnare på Mobilitetsenheten arbetar du kontinuerligt som stöd till chefer, projektledare och andra nyckelkompetenser i våra projekt. Du har helhetsbilden av marknaden och stadens projekt, identifierar synergier i planeringen av byggfasen, och arbetar samordnande för att påverka projektering och byggnation på ett effektivt sätt.

Som entreprenadsamordnare utvecklar du rutiner och arbetssätt för hur vi driver våra projekt inom stadsutveckling. Du utvecklar och förvaltar den struktur som behövs i genomförandefaserna av ett byggprojekt samt bistår projektledare i deras processer och stöttar upp i planeringsfaserna. Du har en god känsla för entreprenadfasen och branschen med en god uppfattning gällande entreprenadstorlek kopplat till både geografisk utbredning och kostnadseffektiv framdrift. Vidare bidrar du med kunskap och erfarenhet gällande vilken entreprenadform och ersättningsform som lämpar sig bäst under olika förutsättningar.

I samarbete med projektledarna tar du fram etapper i förstudie- och projekteringsskedena, ger inspel kopplat till eventuella risker och svårigheter när ett ombyggnadsförslag ska utföras och medverkar till framtagande av alternativ som förbättrar och möjliggör ett genomförande. Du tar initiativ och behåller helhetsperspektivet med fokus på tid, resurs och kvalitet. Du kommer att ha ett nära samarbete med olika kompetensområden på fastighets- och gatukontoret, övriga förvaltningar inom Malmö stad samt olika externa aktörer.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen med relevant inriktning inom t.ex. väg och vatten, alternativt har du motsvarande kunskaper som du har skaffat dig genom relevant mångårig arbetslivserfarenhet inom området. Vidare tror vi att du flera års arbetslivserfarenhet som exempelvis projektledare eller projektchef inom projekt- och byggledning med fokus på genomförandeskedet. Erfarenhet av arbete med planering av nybyggnation och ombyggnation kopplat till infrastruktur och/eller trafik är meriterande.

För att lyckas i rollen drivs du av att ta dig an utmaningar och säkerställa att projekt når uppsatta mål. Arbetet innebär många olika kontaktytor och du behöver därför motiveras av att bygga nätverk och skapa goda och långsiktiga relationer. För att arbeta som entreprenadssamordnare på fastighets- och gatukontoret behöver du vara strukturerad, analytisk, metodisk samt kund- och resultatinriktad.

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad. Mobilitetsenheten ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Vi planerar, utvecklar och bygger om trafiksystemet för bättre tillgänglighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.

Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling med mera.

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsterna kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.

Vi kommer att påbörja urvalsarbetet under vecka 33. Sista ansökningsdag blir den 15 augusti.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
15 augusti 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211907

Kontakt

Christian Resebo
Sektionschef
c
0709-341460

Jessica Grundén
Vision
h
0709-34 21 65

Anna-Karin Engdahl
SACO
r
040-34 19 78

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?