Färdtjänstkoordinator

Publicerad: 15 juli 2021

Arbetsuppgifter

Välkommen till ett nyinrättat uppdrag på Mobilitetsenheten, en del av Fastighets- och Gatukontoret. Fastighets- och Gatukontoret ansvarar för Malmö stads övergripande riktlinjer för färdtjänst. I ditt uppdrag som färdtjänstkoordinator ingår det att kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring gällande regelverk och löpande arbeta med uppföljning av stadens avtal med externa leverantörer där ekonomiska krav, tider och kvalitet ska hållas. Du arbetar pragmatiskt och strukturerat för säkerställer att Malmö stad kan tillgodose medborgarnas behov av välfungerande och fullgod service. I ditt uppdrag ingår det även att vara delaktig i framtagning av underlag för politiska beslut.

Vidare är du delaktig i upphandling av externa leverantörer och arbetar i nära samverkan med andra förvaltningar inom Malmö stad för att årligen fastställa taxa för tjänsterna och se över de ekonomiska förutsättningarna. Vanligt förekommande kontaktytor är Serviceförvaltningen och stadens upphandlade leverantörer av färdtjänst. Som färdtjänstkoordinator kommer du även att ha omfattande kontakter av extern karaktär, till exempel intresseorganisationer kopplade till färdtjänst. I tjänsten ingår också ansvar för administration av Seniorbiljetten - Malmö stads kollektivtrafikbiljett för seniorer.

Som färdtjänstkoordinator rapporterar du till sektionschefen för trafiksamordning.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som har akademisk utbildning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.

Vidare är det meriterande om du har flera års arbetslivserfarenhet av arbete med offentlig upphandling och god vana av arbete inom politiskt styrda organisationer. Erfarenhet från liknande arbete inom färdtjänst, taxi, eller kollektivtrafik är också meriterande. Du behärskar svenska såväl i tal som skrift och är skicklig på att kommunicera. Rollen kräver även god förståelse för siffror och statistik.

Arbetet innebär många olika kontaktytor och du behöver därför motiveras av att bygga nätverk och skapa goda och långsiktiga relationer. För att lyckas i rollen tycker du om att analysera, planera och organisera samt har god förståelse för rådande regelverk och procedurer, och hur dessa påverkar ditt arbete. Vi söker dig som är förändringsbenägen och anpassningsbar då dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid i takt med att tjänsten utvecklas.

Uppdraget förutsätter en förmåga att se till helheten och förstå samspelet mellan de olika intressenterna för att kunna erbjuda en konstadseffektiv tjänst med god service. Vi ser fram emot att tillsammans vidareutveckla uppdraget för att säkerställa ett välfungerande system för de Malmöbor som är i behov av färdtjänst.

Om Arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad. Mobilitetsenheten ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Vi planerar, utvecklar och bygger om trafiksystemet för bättre tillgänglighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.

Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling med mera.

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsterna kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.

Vi kommer att påbörja urvalsarbetet under vecka 34. Sista ansökningsdag blir den 15 augusti.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
15 augusti 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211908

Kontakt

Jessica Grundén
Vision
c
0709-34 21 65

Christian Resebo
Sektionschef
h
0709-341460

Anna-Karin Engdahl
SACO
r
040-34 19 78

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?