Professionell god man/förvaltare till förvaltarenheten

Publicerad: 9 juli 2021

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som har en gedigen fackkunskap, lång erfarenhet och bär på ett genuint samhällsengagemang. Vi på förvaltarenheten träder in när mer professionellt stöd behövs i form av en god man eller förvaltare. Vi bevakar huvudmannens rätt, förvaltar egendomen samt sörjer för person i den omfattning tingsrätten har beslutat. Det innebär att bistå huvudmannen i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Huvudmannens behov står i centrum och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av gode mannens/förvaltarens utvecklingsarbete. Som ställföreträdare anställd på förvaltarenheten ska du bidra till en ökad livskvalitet för huvudmannen. Gode mannen/förvaltaren samarbetar med professionella nätverk och med personens anhöriga om möjligt. Som god man/förvaltare blir du personligen förordnad av tingsrätten.

Det dagliga arbetet består till stor del av:

  • Kontakt med huvudmannen och eventuellt nätverk.
  • Att företräda huvudmannen inför myndigheter och domstolar.
  • Bevaka rättigheter utifrån lagstiftning.
  • Ansöka om ekonomiskt bistånd/bidrag hos myndigheter. 
  • Att strukturera huvudmannens ekonomi.
  • Se till att huvudmannens tillgångar används till dennes nytta.
  • Dokumentation och ekonomisk redovisning av huvudmannens tillgångar. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå t ex inom beteendevetenskap, ekonomi, juridik eller annan utbildning som i kombination med lång erfarenhet bedöms som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av godmanskap eller förvaltarskap. Vi vill att du ska ha minst tre års erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen.

Förvaltarenheten består av ett team där var och en utifrån kompetens och erfarenhet tillsammans stöttar personer med flerdelad problematik så att de får det stöd som de behöver.Även om vi arbetar i team är det nödvändigt att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut.

Du kommer att möta många människor vilket ställer krav på mångsidighet och samarbetsförmåga. Du skall som god man/förvaltare vara stresstålig, och flexibel. Ditt förhållningssätt ska präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Du ska ha en vana av att arbeta i olika miljöer och med skiftande arbetsuppgifter.

Denna yrkesroll är inte av handläggande och utredande karaktär. Du ska istället få andra att ge det stöd som huvudmannen har rätt till enligt lagstiftningen.

Du ska ha ett reflekterande arbetssätt, arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, vägleda och att företräda huvudmannen i olika situationer. Alla insatser utgår ifrån huvudmannens behov.  

Vi ser det som meriterande om du arbetat utifrån ett återhämtningsinriktat perspektiv med lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. 

Du har goda kunskaper om samhällsservice som sjukvård, socialtjänst /lagen om stöd och service (LSS), samt kunskap om/intresse för juridik, administration och ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår löpande redovisning, årsräkning och sluträkning vilket innebär att du måste vara ekonomiskt medveten och kunna hantera redovisning. 

Innan anställning som ställföreträdare vid förvaltarenheten lämplighetsbedömer enheten för överförmyndarärenden dig som ska få uppdrag som god man eller förvaltare.  

För att trivas i rollen är det viktigt att du är lugn, stabil och har ett genuint intresse för människor. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att se vad som behöver göras.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där det krävs ett stort engagemang, hög tilltro till varandras kompetens och där dina kunskaper och erfarenheter efterfrågas. Vi erbjuder flextid och friskvårdsbidrag.

Om arbetsplatsen

Vi söker ytterligare en ställföreträdare till förvaltarenheten i Malmö stad. Förvaltarenhetens team består av en enhetschef, åtta ställföreträdare med uppdrag att arbeta som professionell god man/förvaltare och en administratör. 

Förvaltarenhetens verksamhet styrs huvudsakligen utifrån föräldrabalkens bestämmelser. Vi arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden som ansvarar för att utreda om god man/förvaltare till personer med svår psykisk funktionsnedsättning, missbruk, psykossjukdomar och liknande sjukdomstillstånd. Förordnandet som ställföreträdare är personligt, gäller även som anställd ställföreträdare.

För att på bästa sätt möta våra huvudmän arbetar vi i team utifrån våra olika fackkunskaper och erfarenheter vilket skapar samarbetsvinster. Inom gruppen finns en samlad kunskap/erfarenhet av samhällsservice inom LSS/SoL, juridik, ekonomi och administration. 

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. 

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
15 augusti 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211957

Kontakt

Susanne Svensson Nemeth,
Enhetschef
040-34 93 49

Elisabet Carlsson
Facklig företrädare SACO
0701-466 528

Kristina Ekholm
Facklig företrädare Vision
040-344834

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?