Sektionschef för Assistans, stöd och service

Publicerad: 14 juli 2021

– för insatserna avlösning, ledsagning, personlig assistans och stöd i hemmet/hemtjänst.

Arbetsuppgifter

Som sektionschef ansvarar du för daglig ledning och styrning av arbetet på ett sådant sätt att beslutade mål och aktiviteter uppfylls. Du har ansvar för bemanning, personal, verksamhets- och kvalitetsutveckling, arbetsmiljöfrågor och ekonomi. I arbetet ingår många brukar- och anhörigkontakter.

Tillsammans med medarbetarna arbetar du för bästa kvalitet utifrån lagrummen LSS, SoL och HSL. För pågående insatser har du ansvar för att dokumentation, genomförandeplaner och avvikelser hanteras av medarbetarna enligt rutiner.

Du ingår i ledningsgruppen för enheten, som består av fem kollegor, en omsorgspedagog samt enhetschef. Du har stöd i ditt uppdrag från chef, kollegor, administrativ stödpersonal och utvecklingssekreterare samt från förvaltningens stabsavdelningar.

Kvalifikationer

Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet och flexibilitet i kombination med en tydlighet. Du behöver ha engagemang, mod och kraft att genomföra beslut och driva förändringsarbete. Arbetet ställer höga krav på såväl självständigt arbete som god samarbetsförmåga.

Krav:

  • Högskoleexamen, minst 180 hp, med relevant inriktning t ex socionom, vård och hälsa eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
  • Chefs- och ledarerfarenhet.
  • Synnerligen god analytisk förmåga och ekonomisk medvetenhet.
  • God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
  • Förtrogen med att arbeta i digitala system då det är en del av arbetet.

Meriterande:

  • Relevant chefs- och/eller ledarskapsutbildning. 
  • Chefs-/ledarerfarenhet från likartad verksamhet inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans eller hemtjänst.
  • Erfarenhet från intäktsfinansierad verksamhet.

Om arbetsplatsen

Den nya enheten är en av två, som ansvarar för flera insatser inom ordinärt boende; avlösning, ledsagning, personlig assistans och stöd i hemmet/hemtjänst mm.

Verksamheten är geografiskt fördelad och flera av insatserna utförs av Teamen för Stöd och Service. De större personlig assistansärendena utförs av särskilda grupper.

Samtliga insatser är intäktsfinansierade.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Under nov-dec 2021, dock senast 1 jan 2022

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. 

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
17 augusti 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20211988

Kontakt

Karin Elg
Enhetschef
070-3400217

Kristina Ekholm
Facklig företrädare Vision
040-344834

Akademikerförbundet SSR/SACO
Facklig företrädare
040-345114

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?