Kurator till Bäckagårdsskolan

Publicerad: 8 oktober 2021

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en kurator till Bäckagårdsskolan!

Som kurator på Bäckagårdsskolan kommer du arbeta mot samtliga verksamheter på skolan, vi är en F-9 skola med tillhörande grundsärskola. Som skolkurator arbetar du förebyggande och främjande med våra elever. Du har ett särskilt ansvar att med din kompetens bidra med lämpliga insatser för elever i behov av stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv. Du har ett nära samarbeta med skolsköterskan och ni samverkar i det hälsofrämjande arbetet. På Bäckagårdsskolan har vi ett stort elevhälsoteam bestående av dig som kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagoger, speciallärare och skolledning.

I ditt arbete identifierar och skapar du möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Du arbetar för en för eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Som kurator arbetar du utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande.

I ditt uppdrag ingår bland annat:

  • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm
  • Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov
  • Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv
  • Handleda personal på organisationsnivå i skolutvecklingsarbete som exempelvis NPF-paket
  • Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever
  • Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad
  • Ansvara för att skolans plan mot kränkande behandling är ett levande dokument som omsätts i praktiken

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen med minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Har du tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator eller har arbetat mot barn- och unga inom socialtjänsten är det meriterande. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt har kunskap om andra förvaltningar och barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet (BUP). Vidare har du kunskap om praxis och riktlinjer inom området.

Som person är du självgående, du har lätt för att kunna se helheter och prioritera mellan dina arbetsuppgifter samtidigt som du självständigt driver det framåt. Du har lätt för att samarbeta med andra och skapar goda och förtroendegivande relationer med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor och andra aktörer.

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

Bäckagårdsskolan är en F-9 skola med två paralleller i varje årskurs och ca 575 elever. Skolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö.

Bäckagårdsskolan är en hälsofrämjande skola. Ett av målen med vårt hälsofrämjande arbete är att stärka och utveckla elevens känsla av sammanhang. Det betyder att vi arbetar för att alla elever ska uppleva skolan som meningsfull och att eleverna ges möjlighet att förstå och påverka vad som händer dem där. Det gör vi bland annat genom att aktivt arbeta med medinflytande och demokratifrågor genom olika rådsgrupper. Detta läsår arbetar vi framförallt med implementeringen av Infomentor, mentorskapet och lektionsdesign.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Visstidsanställning, t.o.m. mars 2023
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: snarast, enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
22 oktober 2021
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20212650

Kontakt

Jenny Bergwall
Rektor
jenny.bergwall@malmo.se
0723-851123

Peter Nilsson
Vision
peter.2.nilsson@malmo.se
040-341000

Pooja Sharafi
SSR
pooja.sharafi@malmo.se
721604129

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?