Förskollärare sökes till Segevångs förskola

Publicerad: 22 november 2021

Om arbetsplatsen

Segevång förskola ligger i Kirseberg och erbjuder gröna omgivningar som Ögonlocksparken, Beijers park och Segepark strövområden. I Beijers park har vi tillgång till miljöhuset vilket gör att vi kan vara i parken under hela dagar med variation av inne och utomhusaktiviteter. 

På förskolan finns två avdelningar för yngre barn, en avdelning med äldre och en avdelning med blandade åldrar. Vår gård präglas av olika rum där barnen kan utforska sina sinnen. Bland barnens odlingar kan de smaka och dofta på växtligheten. Vid småhus och buskage skapas möten för kreativa lekar. I vårt utebibliotek erbjuds barnen samtal och läsning. Vi utvecklar vår utomhuspedagogik för att erbjuda barnen varierande möjligheter till lek, skapande och utforskande.  
 
Barnens lek ser vi som viktig, därför är vår ambition att vår miljö ska vara tillåtande och tillgänglig för barnens nyfikenhet att pröva och utforska. Respekt för barnens lekar ser vi som en viktig del i barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan. 

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen och behov. Våra projekt utvecklas i reflektioner med barnen samt i arbetslagen. 

För att det systematiska kvalitetsarbetet ska vara en del av vardagen är pedagogisk dokumentation, uppföljning och utvärdering ständigt i fokus; vi vill erbjuda en utbildning med hög kvalitet. Vår förste förskollärare reflekterar kontinuerligt med arbetslagen och är med som stöd och bollplank för att utveckla förskolan till Barnens bästa förskola. 
 
Områdets fyra förskolor samarbetar och vill på sikt skapa fler möten för lärande och utvecklande erfarenhetsutbyten. I dagsläget har vi gemensamma APT, verksamhetsutvecklingdagar och forum för IKT-, språk- och kulturombuden samt fortbildningar.  

Vi arbetar aktivt för att stimulera barnen att utveckla förståelse för demokratiska och etiska värderingar och värdesätter ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Arbetsuppgifter

Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.

Som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Du förväntas ha det nationella uppdraget som utgångspunkt och konkretiserar styrdokumenten tillsammans med arbetslaget. Du ansvarar för att varje barns utveckling dokumenteras, följs upp, analyseras och utvärderas för att synliggöra att utbildningen som erbjuds sker i enlighet med styrdokumentens intentioner. 
 
Vi ser gärna att du har din utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då vi har fokus på det kollegiala och kollaborativa lärandet. Du arbetar på ett prestigelöst sätt och vill arbeta i ett team där allas kunskap, erfarenhet och kompetens tas tillvara.   

Kvalitet är viktigt för oss och som förskollärare har du goda möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att du har ett lågaffektivt bemötande och att du ser barn som kompetenta. 

Som anställd i vårt område får du kollegor som är positiva, nyfikna, engagerade och kunniga, en ledning som vill utveckla förskolan och arbeta tillsammans med medarbetare för att nå hög kvalitet i vår utbildning. Vi samverkar med vårt specialpedagogiska team såväl som utvecklingsteamet. Förtroende, öppenhet och samarbete gör att vi tar ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förskollärarexamen. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Vidare ser vi gärna att du har förmågan till ett flexibelt arbetssätt då olika barngrupper kräver olika arbetssätt. 

Vi ser helst att du har goda kunskaper inom IKT och framförallt digitala lärresurser. Det är viktigt att du ser pedagogisk dokumentation som ett naturligt redskap för att nå målen, kvalitetssäkra verksamheten och för att öka delaktigheten hos barn och vårdnadshavare. 

Vi söker dig som värdesätter det lustfyllda lärandet och undervisar på ett sådant sätt att leken har en central plats i utbildningen. Vi ser också att du har mod att reflektera kring normer, värdesätter jämställdhet, olikheter och välkomnar nytänkande och kreativitet. Har du dessutom kunskap i TAKK och användandet av bildstöd, ser vi det som en tillgång i våra verksamheter.  

För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: snarast 

Övrigt

Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
 
org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
5 december 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20213070

Kontakt

Anneli Hansson
Biträdande rektor i förskola
anneli.m.hansson@malmo.se
072-963 66 55

Sandra Croon
Rektor
sandra.croon@malmo.se
073-3242638

Helene Åkesson
Lärarförbundet
Helene.akesson@malmo.se
040-343025

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?