$left
$middle

Förstelärare till Lorensborgskolan

Publicerad: 13 maj 2022

Arbetsuppgifter

Nu söker vi tre förstelärare till Lorensborgsskolan med undervisningsplacering årskurs 1-3 eller 4-6. Som förstelärare driver du skolutvecklingsarbete i ett F-6 perspektiv och du ska på uppdrag av skolledningen ta ett särskilt ansvar för åtagandeplanens genomförande i ett skolperspektiv. Du kommer att arbeta med att utveckla verksamheten utifrån skolans två åtagande: Varje elevs bästa kunskapsutveckling och Varje elevs bästa personliga ledarskap. Du kommer att utföra ditt uppdrag tillsammans med skolans förstelärargrupp och i samarbete med skolledning och andra pedagoger på skolan.  

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du kommer att arbeta som lärare i åk 1-3 alternativt 4-6 samt driva detta arbete genom att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling samt arbetar för en hög kvalitet i det systematiska kvalitetsarbetet där den analytiska förmågan är avgörande. Du kommer i din roll även kunna komma att handleda andra lärare.  

Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats, men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse.

Kvalifikationer

För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, behöver du:
• vara legitimerad lärare för årskurs 1-3, 4-6 alternativt 1-6 enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat, utveckla undervisning samt särskilt god förmåga för analysen i det systematiska kvalitetsarbetet.
• även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
• har formativ och summativ bedömningskompetens.
• har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel för att nå ett bättre lärande för eleven.
• skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• har ett tydligt, tryggt och kommunikativt ledarskap.
• har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
• undervisar utifrån ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt.
• har erfarenhet av att arbeta med elever från olika kulturer och bakgrunder sen tidigare.

För tjänsten som förstelärare på Lorensborgsskolan ser vi dessutom gärna att du är behörig i svenska för andraspråk för årskurs 1-3, 4-6 samt Ma/No. Du bör ha hög kompetens och erfarenhet av att undervisa i ämnet. Vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenhet av bedömning för lärande, elevinflytande och digitalisering i ett skolperspektiv.

Välkommen med din ansökan! 

Om arbetsplatsen

På Lorensborgsskolan arbetar vi för att varje enskild elev utvecklar sitt personliga ledarskap så att de med framgång och  utifrån sitt bästa jag får en positiv och utvecklande skolgång och i framtiden ett positivt och utvecklande yrkesliv.  Vi arbetar för ett starkt ledarskap på vår skola, i varje klassrum, i varje medarbetare och i varje elev. Våra förväntningar bygger på en tro att varje enskild individ kan påverka sitt liv i en positiv riktning genom enkla handlingar i vardagen. 

Vi utövar ledarskap genom att ha höga förväntningar på varandra, genom att visa omtanke om och respekt för alla vi möter under skoldagen och genom att ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi känner tillit till varandra och till att vår läroplan kommer att vägleda oss i vårt arbete. 

Lorensborgsskolan är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i centrala Malmö med närhet till Stadion och Pildammsparken. Vi har specialverksamheter; förberedelseklass, synverksamhet och SU autism. 

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare.
Omfattning: Heltid.
Antal tjänster: 3.
Tillträde: 11 augusti 2022.

Övrigt

Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
27 maj 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20221459

Kontakt

Anna Cederpil
Bitr.rektor
anna.cederpil@malmo.se
0709-442604

Lorelei Lundin
Lärarnas Riksförbund
lorelei.lundin@malmo.se
040 343310

Elisabeth Bergqvist
Lärarförbundet
elisabeth.bergqvist@malmo.se
040-3490920

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?