$left
$middle

Stadsövergripande informationssäkerhetsamordnare med strategisk blick

Publicerad: 10 maj 2022

Arbetsuppgifter

Malmö stad, stadskontoret söker nu medarbetare till enheten säkerhet och beredskap inom hållbarhetsavdelningen.

I rollen som informationssäkerhetssamordnare kommer du som en del i teamet som arbetar med säkerhet att leda, samordna och följa upp Malmö stads informations-säkerhetsarbete på övergripande strategisk nivå.

Fokus ligger på att tillsammans med stadens övriga verksamheter utveckla det systematiska arbetet, främja en kultur och ett arbetssätt där säkerhetsperspektiven införlivas i det dagliga arbetet i verksamheterna.

Uppdraget innebär vidare att arbeta med omvärldsbevakning, ta fram, revidera, och införa styrande dokument, riktlinjer och policyer samt utveckla metoder för att stärka ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhetsarbete i stadens verksamheter.  Arbetet innebär bred samverkan och nätverksbyggande med olika samhällsaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

I uppdraget ingår också att tillsammans med övriga avdelningar samordna arbetet med informationssäkerhet på stadskontoret.

Du kommer även att delta i olika nätverk, konferenser och seminarier och företräda Malmö stad i olika sammanhang.

Att bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen samt handlägga remisser är också en viktig del i arbetsinnehållet.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som har en akademisk utbildning på minst kandidatnivå inom områden som systemvetenskap, kommunikation eller motsvarande.

Uppdraget kräver erfarenhet av kvalificerat arbete med informationssäkerhet. Du bör vara väl förtrogen/certifierad eller annan dokumenterad kunskap inom standarder i form av ISO/IEC 27000, säkerhetsskydd, CISM, CISA, dataskyddsförordningen, NIS  eller liknande regelverk.

Du är utvecklingsinriktad och har förmågan att driva frågor både självständigt och tillsammans med andra. Du har en strategisk förmåga och är analytisk och strukturerad. Eftersom arbetet sker i samverkan med många aktörer både internt och externt är det viktig med en god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig politisk styrd organisation.

Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Svenskt medborgarskap är ett krav.

Tjänsten kan innebära beredskapstjänstgöring.

Om arbetsplatsen

Hållbarhetsavdelningen på stadskontoret leder, samordnar och har uppsikt över stadens strategiska arbete inom hållbarhet, rättighetsfrågor, lokal utveckling, beredskap, säkerhet och trygghet.

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling - alltid med Malmös bästa för ögonen. Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Vi erbjuder kvalificerade specialistuppdrag där du får möjlighet att verka i ett sammanhang där Malmös utveckling som stad och som en viktig del i regionen står i centrum. Vi välkomnar dig som vill vara med att utveckla Malmö som storstad och tillväxtmotor!

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde: Omgående

Övrigt

I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i urvalsarbetet

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
30 maj 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20221473

Kontakt

Ulf Nilsson
Enhetschef
ulf.nilsson@malmo.se
0708-698294

Åsa Jarlstam
Akavia/Saco
saco@malmo.se
040-345 116

Vision Malmö
Fackförbund
visionavdelningen@malmo.se
040-304 830

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?