$left
$middle

Kvalificerad handläggare och beredskapssamordnare

Publicerad: 10 maj 2022

Arbetsuppgifter

Malmö stad, stadskontoret söker nu medarbetare till enheten säkerhet och beredskap inom hållbarhetsavdelningen.

I rollen som Kvalificerad handläggare kommer du som en del i teamet som arbetar med säkerhet och beredskap att leda, samordna och följa upp Malmö stads arbete inom området på strategisk nivå.

I uppdraget ingår att samordna avdelningens och enhetens arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och administration. Att bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen samt handlägga remisser och ärenden är också en naturlig del i arbetsinnehållet.

Tjänsten innefattar även rollen som stadskontorets interna beredskapssamordnare. Du kommer att tillsammans med övriga avdelningar och enheter samordna förvaltningens arbete enligt utvecklingsplan för Malmö stads krisberedskap och civilt försvar och införa ett systematiskt arbete med sårbarheter och risker samt effektiv ledning vid oönskade händelser.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som har en akademisk utbildning på minst kandidatnivå inom områden som statsvetenskap eller utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har mångårig erfarenhet som kvalificerad handläggare med stor vana att formulera beslutsärenden, svara på remisser samt genomföra utredningar.

Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med krisberedskap och är förtrogen med metoder, styrmodeller och systematik.

Du är utvecklingsinriktad och har förmågan att driva frågor både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett gediget intresse för samhällsfrågor i brett perspektiv. Du har en god strategisk förmåga, är analytisk och strukturerad.

Eftersom arbetet sker i samverkan med många aktörer både internt och externt är det viktigt med en god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Svenskt medborgarskap är ett krav.

Tjänsten kan innebära beredskapstjänstgöring.

 

Om arbetsplatsen

Hållbarhetsavdelningen på stadskontoret leder, samordnar och har uppsikt över stadens strategiska arbete inom hållbarhet, rättighetsfrågor, lokal utveckling, beredskap, säkerhet och trygghet.

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling - alltid med Malmös bästa för ögonen. Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Vi erbjuder kvalificerade specialistuppdrag där du får möjlighet att verka i ett sammanhang där Malmös utveckling som stad och som en viktig del i regionen står i centrum. Vi välkomnar dig som vill vara med att utveckla Malmö som storstad och tillväxtmotor!

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående

Övrigt

I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i urvalsarbetet.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
30 maj 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20221474

Kontakt

Ulf Nilsson
Enhetschef
ulf.nilsson@malmo.se
0708-698294

Åsa Jarlstam
Akavia/Saco
saco@malmo.se
040-345 116

Vision Malmö
Fackförbund
visionavdelningen@malmo.se
040-304830

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?