$left
$middle

Speciallärare till grundsärskolan på Munkhätteskolan

Publicerad: 29 juni 2022

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och utveckla Munkhätteskolans grundsärskola då är du den vi söker. Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning mot grundsärskola.Vi startade vår särskola höstterminen 2020 i nyrenoverade lokaler och under kommande läsår utökar vi vår verksamhet med ytterligare en klass.

Du kommer ansvara för en av fyra klasser årskurs 1-3 med elever som läser inriktning ämnesområden. Våra klasser är sammansatta utifrån elevens behov och kunskapsnivå och med dina kollegor finns ett stort kollegialt samspel. I varje klass arbetar lärare och elevassistenter, vilka du handleder i ditt uppdrag. Bemanningen i klasserna kan skilja sig åt beroende på vilket stöd våra elever behöver. Som speciallärare kommer du att planera, genomföra undervisning, kartlägga, handleda och göra observation av både enskilda elever och grupper.

Du ansvarar för att dina elever når en god progression utifrån sina individuella förutsättningar både kunskapsmässigt och socialt. Vi strävar efter att skapa en trygg och säker lärmiljö. Vårt mål är att utveckla gemensamma förhållningsätt som leder till goda relationer, trivsel och studiero. Kontinuerligt arbetar vi med kvalitetsutveckling av verksamheten genom att bl.a. utveckla undervisningens kvalitet och tillgänglig lärmiljö.      

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning mot grundsärskola. Du har erfarenhet av att arbeta med elever som har intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi förutser att du har kompetens inom AKK ( alternativ kompletterande kommunikation) samt att du har både erfarenhet och kompetens av lågaffektivt bemötande och förhållningsätt.

Du har ett professionellt förhållningsätt mot elever, kollegor och andra samarbetspartner. Du måste vara väl förtrogen och kunnig i grundsärskolans verksamhet samt inom gällande styrdokument. Vi förväntar oss att du har lätt att skapa relationer och strävar efter att ha god kontakt med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartner.

I arbetslaget bidrar du med god kompetens inom det pedagogiska arbetet och är delaktig i arbetslagets gemensamma arbete. Du kan utmana dig själv och dina kollegor genom lärande samtal där ni lär av varandra och lär tillsammans för att skapa nya lärdomar som kan omsättas i praktisk handling. Att möta varje elev utifrån elevens förutsättningar och anpassa pedagogiska metoder utifrån elevens behov är en självklarhet för dig.

Det är viktigt att du är en engagerad lärare som använder sig av en tydlig lektionsstruktur och kan skapa nyfikenhet och glädje hos dina elever. Du är mån om att dina elever kan känna sig trygga i skolan och du skapar en god lärmiljö som möter elevernas behov. Du använder dig av olika undervisningsmetoder och har god kunskap kring tillgängliga digitala verktyg. Genom att vara delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete bidrar du på ett aktivt sätt att skapa "Varje elevs bästa skola".

Vi ser fram emot din ansökan! 

 

Om arbetsplatsen

Munkhätteskolan är en inkluderande F-9 skola med ca 650 elever, varav ca 20 elever tillhör vår grundsärskola. Enheten Team Munkhättan, för elever med rörelsehinder och kommunikationssvårigheter, är en inkluderad del av grundskolan. Sedan höstterminen 2020 har vi även en grundsärskola hos oss med tre klasser, både elever som läser ämnes- och ämnesområden. Vi är ca 150 medarbetare och stolta över mångfalden och den breda kompetensen som skolan besitter.

Vår undervisning präglas av innovation och nyfikenhet, och vi arbetar aktivt med ASL (Att Skriva sig till Läsning), RU (Reciprok Undervisning) och Singaporemodellen i matematik. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam som tillsammans med skolans medarbetare verkar förebyggande och hälsofrämjande utifrån EHM (elevhälsomötet). Arbetsmodellen möjliggör en givande samverkan där allas kompetens och profession nyttjas. Arbetsmiljön på Munkhätteskolan brukar uppfattas som mycket välkomnande och hjälpsam. Alla som besöker eller börjar arbeta på vår skola brukar uttrycka det. Vikarier som vi bokar brukar nästan alltid förmedla hur välfungerande skolan är och att de mer än gärna vikarierar hos oss. Detta är vi mycket stolta över.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

 

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2022-08-11

 

Övrigt

Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
13 juli 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20221988

Kontakt

Anna Ubysz
Bitr. Rektor
anna.ubysz@malmo.se
072-3685646

Ziad Al-Turkmani
LR
ziad.al-turkmani@malmo.se
0702-505452

Helena Quarfood
Lärarförbundet
helena.quarfood@malmo.se
070-851 83 70

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?