$left
$middle

Enhetschef IFO, Enhet Plattform Malmö

Publicerad: 3 augusti 2022

Arbetsuppgifter

Välkommen att söka tjänst hos oss på arbetsmarknads- och socialförvaltningen! Enhetschefen för Plattform Malmö går vidare till nytt uppdrag. Avdelningen Individ och familj, insats består av 7 enheter, 35 chefer och ca 600 medarbetare. Plattform Malmö består av 5 sektioner, 1 projektkoordinator och omfattar cirka 70 medarbetare. 

I rollen som enhetschef hos oss kommer du leda 5 sektioner samt en projektkoordinator för projektet sluta skjut. Enhetens uppdrag är att arbeta med barn, unga och vuxna 12 år och uppåt med fokus på att förhindra och förebygga kriminalitet och utanförskap. Detta sker genom en rad olika uppdrag, bland annat avhopparverksamhet, sociala insatsgrupper, insatser mot våldsbejakande extremism samt Maria Malmö. Enhetens uppdrag omfattar även intensiva insatser som familjebehandling för ungdomar med normbrytande beteende och skolproblematik.  

Det är en enhet som arbetar nära stadens invånare och verkligen gör skillnad.  

Inom enheten plattform har du ett nära samarbete med en rad både interna och externa parter så som polisen, skolförvaltningar, region skåne och andra berörda myndigheter. Här är du en bra samarbetspartner och representant för Malmö stad och kan driva våra frågor på ett konstruktivt sätt.  

Som enhetschef ingår du även i avdelningens ledningsgrupp, bestående av 7 enhetschefer och som leds av avdelningschef. Tillsammans arbetar vi för att skapa flexibla insatser som kan möta Malmöbons behov. Arbetet sker i nära samarbete med våra kollegor inom avdelning IFO utredning.  

Kvalifikationer

För att vara aktuell för uppdraget hos oss vill vi att du har Socionomexamen 210 poäng eller annan universitets-/högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten. Vi vill även att du har tidigare erfarenhet av personal, budget och arbetsmiljöansvar samt att du har arbetat med målgruppen tidigare i någon form. Du har erfarenhet av att driva kvalitets- och utvecklingsarbete och givetvis har du även god kunskap om aktuell lagstiftning inom området. 

Har du dessutom tidigare arbetat som chef över första linjens chefer samt har en chefs- eller ledarskapsutbildning med dig ser vi detta som meriterande. Meriterande är även om du har arbetat med systematisk uppföljning.  

Uppdraget kräver att du leder, motiverar och förser andra med förutsättningar och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet, arbetar systematiskt och skapar tydliga strukturer för dig själv och dina medarbetare. Du har en god kommunikativ förmåga, är bra på att samarbeta och skicklig på att skapa och underhålla kontakter. För att lyckas med ditt uppdrag ser vi också att du har ett strategiskt och brett perspektiv på frågor samt har lätt för att se möjligheter framför problem och kan hitta nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. 

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? 

Organisatoriskt ligger enheten inom Individ och familj, avdelning för insatser. 

Inom enheten finns det verksamheter som riktar insatser till barn, ungdomar och vuxna. Enheten erbjuder bland annat stödsamtal till personer utsatta eller som bevittnat brott. Insatser för att motverka kriminalitet till exempel sluta skjut, avhopparverksamhet och sociala insatsgrupper. Enheten har två nya uppdrag, flexibla och högintensiva insatser som riktar sig till ungdomar med normbrytande beteende. Inom plattformens ramar finns också behandlingsinsatser som riktar sig till ungdomar och deras familjer.   

Som enhetschef kommer du att vara med och forma enhetens ständigt pågående utvecklingsarbete där samverkan med både interna och externa samarbetspartners såsom internt i förvaltningen och Malmö stad men även med polis, åklagare, länsstyrelsen med flera är ett måste för att lyckas med uppdraget. 

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad. 

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. 

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb 

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Första intervjuer kommer att hållas: 24, 29 och 30/8 

Andra intervjuer kommer att hållas: 5/9 

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
21 augusti 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20222009

Kontakt

Anna von Reis
Avdelningschef
anna.von-reis@malmo.se
040-343870

Akademikerförbundet SSR/SACO
Facklig kontakt
akademssr@malmo.se
040-345114

Vision Malmöavdelningen
Facklig kontakt
visionavdelningen@malmo.se
040-304830

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?