$left
$middle

Handläggare till enheten för överförmyndarärenden

Publicerad: 23 juni 2022

Arbetsuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden söker en handläggare för tillsvidareanställning i granskningsteamet. Dessutom utökar enheten tillfälligt och söker fyra handläggare för visstidsanställning i granskningsteamet och ansökningsteamet under 12 månader.

Granskningsteamet
I granskningsteamet kommer du i huvudsak att granska ställföreträdares redovisningshandlingar och fatta beslut om arvodering till ställföreträdare.

I granskningsteamet arbetar vi även med att handlägga och fatta beslut i pågående ärenden om godmanskap och förvaltarskap, handlägga ansökningar om olika typer av tillstånd som ställföreträdarna behöver i sina uppdrag och utreda brister i uppdraget som ställföreträdare.

Teamet medverkar också vid utbildnings-, fortbildnings- och informationsinsatser till ställföreträdare och samarbetspartners.

Ansökningsteamet
I ansökningsteamet kommer du att utreda och handlägga ärenden rörande enskildas behov av ställföreträdare. Det innebär bland annat att granska inkomna handlingar och driva fram utredningar till beslut. I teamet utreder du även behov av byte av ställföreträdare. Teamet ansvarar även för all rekrytering och utbildning av nya ställföreträdare.

Gemensamt för båda teamen
Arbetet som överförmyndarhandläggare i båda teamen innebär såväl myndighetsutövning som administration. Arbetet innebär också kontakter med enskilda, ställföreträdare, anhöriga, myndigheter samt interna och externa samarbetspartners. Som en naturlig del av arbetet ingår verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Enheten är inne i en intensiv utvecklingsfas som vi hoppas du vill vara en del av. Vi erbjuder dig en varierande tjänst där du får vara del av ett spännande uppdrag som gör skillnad för våra Malmöbor.

Kvalifikationer

Du ska ha examen från högskola/universitet på minst kandidatnivå med inriktning mot ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ärendehandläggning och myndighetsutövning.

För tjänst i granskningsteamet är det meriterande om du har erfarenhet av redovisning/bokföring. För tjänst i ansökningsteamet är det meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och att möta människor i olika livssituationer.

Arbetet som överförmyndarhandläggare är varierande och förutsätter flexibilitet. För att lyckas krävs det att du är självgående, ansvarskännande och resultatinriktad och har en god förmåga att arbeta strukturerat och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet förutsätter god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt i svenska språket. Vi söker dig som är engagerad och service- och lösningsinriktad. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och att du har en positiv människosyn samt bidrar till en god arbetsmiljö i din arbetsgrupp.

Om arbetsplatsen

Enheten för överförmyndarärenden ansvarar för tillsynen över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Enheten fattar också beslut om tillstånd till dessa ställföreträdares olika åtgärder, utser ställföreträdare och beslutar om arvode till ställföreträdare. Enheten utreder också behov av ställföreträdarskap och yttrar sig till tingsrätten i dessa ärenden. Enheten ansvarar även för att rekrytera personer till uppdrag som ställföreträdare och att se till att ställföreträdarna får tillräcklig utbildning för att klara sina uppdrag. Hela enhetens verksamhet sker med stöd av delegation från överförmyndarnämnden.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: 1 Tillsvidareanställning + 4 Visstidsanställning 12 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 5
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi kan komma att tillämpa löpande urval. 

Till intervjun får du gärna ha funderat lite kring två referenspersoner som du skulle kunna lämna uppgifter på, helst tidigare chefer. Innan anställning behöver du uppvisa en giltig ID-handling (nationellt id-kort eller pass) och relevant examensbevis.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Välkommen med din ansökan!

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
20 juli 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20222101

Kontakt

Dorthe H Romare
Sektionschef
dorthe.h.romare@malmo.se
721847124

Akademikerförbundet SSR/SACO
Facklig kontakt
akademssr@malmo.se
040-345114

Vision Malmöavdelningen
Facklig kontakt
visionavdelningen@malmo.se
040-304 830

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?