$left
$middle

HR-chef

Publicerad: 4 juli 2022

Är du en relationsbyggande HR-chef som får energi av att arbeta brett med verksamhetsutveckling? Är du en ledare som är bra på att bygga lag, får medarbetare att växa och skapar en tydlig vi-känsla? Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad är en arbetsplats att växa och utvecklas i. Då vår kollega nu gått vidare inom staden söker vi en ny HR-chef. Tillsammans med oss bygger du framtidens Malmö!

Arbetsuppgifter

Vi har en komplex verksamhet och den rymmer många olika professioner. Det vi gör berör alla i staden och är av stort publikt intresse. Vår HR-avdelning ska röra sig i samklang med verksamheten och samhällets utmaningar. 

HR-enheten ger professionellt HR-stöd till förvaltningens samlade verksamheter och som HR-chef har du ansvar för att planera och leda samtliga HR-processer i förvaltningen. Ditt uppdrag som HR-chef handlar ytterst om att med en tydlig vision vara med och leda förvaltningen in i framtiden och medverka till att Fastighets- och Gatukontoret är en modern och attraktiv organisation över tid. Vi vill ge ett samlat stöd och ser samarbete med andra stabsfunktioner inom förvaltningen som en viktig framgångsfaktor för att tillsammans på bästa sätt kunna utveckla förvaltningens verksamheter.  Vi erbjuder både strategiskt och operativt stöd i HR-frågor i enlighet med stadens övergripande strategier, processer samt lagstiftning och avtal.

Som HR-chef har du arbetsmiljöansvar, budgetansvar samt personalansvar för nio direktrapporterande medarbetare: en HR-administratör, tre rekryterare samt fem verksamhetsnära HR-konsulter. En viktig uppgift för HR-chefen är skapa struktur och samordna enhetens resurser och aktiviteter för att driva verksamheten framåt, mot beslutade mål och verksamhetsplaner. Det görs genom att skapa engagemang och delaktighet hos varje medarbetare, tillsammans ger ni förstklassig service och professionellt stöd till hela förvaltningen. Som HR-chef leder och fördelar du arbetet inom enheten och säkerställer att ni har rätt kunskap, kompetens, resurser och utbildning för att möta organisationens behov och framtida utmaningar. 

Du rapporterar till avdelningschefen för struktur och stöd, samt ingår i avdelningens ledningsgrupp. Som HR-chef i Malmö stad ingår du även i stadens HR-chefsgrupp där ni tillsammans driver och utvecklar de kommungemensamma HR-frågorna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en trygg och relationsorienterad ledare med en bred och djup kunskapsbas inom HR-frågor, såväl operativt som strategiskt. Som HR-chef har du ett nyfiket sinne och är lyhörd för att förstå verksamhetens behov utifrån ett helhetsperspektiv.  Du är en engagerad och närvarande ledare som med ett coachande förhållningssätt har en förmåga att motivera och stötta medarbetares utveckling för att vara ett kvalitativt stöd till organisation. För att bli lyckosam i rollen som HR-chef trivs du med att proaktivt främja dialog och verka för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, tillsammans med ditt team. Tjänsten omfattar många kontaktytor och intressenter vilket ställer krav på en mycket god kommunikativ förmåga och att du kan växla mellan att vara pedagogisk, entusiasmerande och fatta tydliga beslut.

Krav:

 • Relevant akademisk examen inom tjänstens område, som lägst kandidatnivå (180 hp).
 • Några års erfarenhet av att arbeta som chef och ledare inom HR-området.
 • Dokumenterad erfarenhet inom HR-området samt goda kunskaper inom arbetsrätt för att kunna leda arbetet med våra HR-processer: anställning och lön, arbetsmiljö, arbetstid, kompetensförsörjning, löneöversyn, omställning, rehabilitering och rekrytering.
 • Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och facklig samverkan samt vana av att framgångsrikt samarbeta med många olika intressenter.
 • Erfarenhet av kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv och kunskap om vad som skapar attraktiva arbetsplatser.
 • God vana av att arbeta med verksamhetsplanering, mål, uppföljning och analys.
 • Erfarenhet av att ha budgetansvar och ledningsgruppsarbete.
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska.

 Meriterande:

 • Chefs- eller ledarskapsutbildningar
 • Erfarenhet av övergripande förändrings- och utvecklingsarbete med ett helhetsperspektiv på verksamheten.
 • Förståelse för chefsrollen i en politiskt styrd organisation.
 • Erfarenhet av att arbeta med strategier för arbetsgivarvarumärke.

Om arbetsplatsen

Avdelningen för struktur och stöd består av ca 140 medarbetare fördelade på sju olika enheter: HR, Ekonomi, Kansli, Kommunikation, IT/GIS, Upphandling och entreprenad samt Kvalitet och utveckling. Förvaltningen har tre verksamhetsavdelningar – Avdelningen för offentlig miljö, Stadsutvecklingsavdelningen samt Fastighetsavdelningen. Vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling med mera. Läs gärna mer om vår verksamhet Fastighets- och gatukontoret - Malmö stad (malmo.se)

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omg, enligt ök

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urval. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Sista ansökningsdag är den 14/8 och intervjuer är planerade till v. 34.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
14 augusti 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20221993

Kontakt

Jenny Wendle
Avdelningschef - Struktur och Stöd
0725 95 09 10

Carolin Eriksson
HR-konsult
0709 31 25 71

Anna Bjerndell
Saco
0738 55 14 66

Adisa Kafedzic
Vision
0701 41 12 45

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?