$left
$middle

Vi söker en utvecklingssamordnare!

Publicerad: 1 augusti 2022

Arbetsuppgifter

Malmö växer som aldrig förr. På fastighets- och gatukontoret gör vi kraftfulla satsningar på stadsmiljö, infrastruktur och utbyggnaden av staden. Detta ställer höga krav på både projekteringsanvisningar och interna processer för att staden ska byggas hållbart och med god kvalitet.

Vi söker nu en utvecklingssamordnare som ska leda och driva arbetet med att ajourhålla och utveckla både fastighets- och gatukontorets tekniska handbok och projekthandbok avseende innehåll och arbetssätt. Handböckerna har både styrande och stödjande funktion i planeringen, genomförandet och uppföljningen av bygg- och exploateringsprojekt där användarna främst är interna projektledare, externa konsulter och entreprenörer. Det gemensamma arbetssättet som handböckerna utgör är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra till att erfarenheter och avvikelser tas om hand och leda till ett lärande i verksamheten.

Som utvecklingssamordnare hos oss kommer du att processleda befintliga styr- och arbetsgrupper och tillsammans med dessa driva och utveckla tekniska handboken och projekthandboken. Tillsammans med förvaltningens ekonomienhet, kommer du att ha en avgörande roll i att säkra helhetssyn i investeringsstyrningen och delta i olika lokala och nationella nätverk. Likaså kommer du, med stöd av med kommunikationsenheten, ansvara för att uppdatera och utveckla handböckernas tekniska plattformar.

Du blir en del av kvalitets- och utvecklingsenheten som har uppdraget att samordna och utveckla fastighets- och gatukontorets övergripande styr- och ledningsprocesser. Vi arbetar med och ansvarar för förvaltningens verksamhetsplanering- och uppföljning, internkontroll, strategiska riktning, systematiska kvalitetsarbete och ger stöd i gemensamma processer tillsammans med enheterna för HR, IT, ekonomi, upphandling och kommunikation. Du kommer att, tillsammans med andra medarbetare på enheten, leda ett långsiktigt arbete för att förbättra erfarenhetsåterföring i och mellan förvaltningens uppdragsområden.

I rollen som utvecklingssamordnare kommer du också att leda och delta i andra verksamhetsutvecklingsprojekt, både förvaltningsövergripande såväl som inom den egna avdelningen. Du kan också komma att handlägga ärenden och göra olika utredningar till tekniska nämnden och till förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen med teknisk, samhälls- eller naturvetenskaplig inriktning eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har dokumenterad utbildning i systematiskt kvalitetsarbete, processbaserad verksamhetsutveckling och/eller projektledning.

Du har ett par års erfarenhet av att leda och samordna utvecklingsprojekt eller utvecklingsarbeten där arbete mot både styrgrupper och arbetsgrupper ingår. Du har även erfarenhet av att systematiskt hantera administrativa uppgifter såsom att förbereda dagordningar, skriva minnesanteckningar så väl som att hålla samman möten och ärendeflöden.

Har du erfarenhet av att självständigt utveckla och förvalta kommunikationsplattformar exempelvis i SharePoint är detta meriterande. Har du erfarenhet av att arbeta med förändringsledning, och/eller investeringsstyrning är detta meriterande. Likaså om du har erfarenhet av att arbeta mot bygg- och anläggningsverksamheter och/eller erfarenhet av arbete med framtagandet eller utveckling av teknisk handbok eller projekteringsanvisningar.

Sist men inte minst är det meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

Då tjänsten har många kontaktytor, framförallt internt, krävs det att du är kommunikativ och har mycket god förmåga att upprätta välfungerande samarbeten som bygger på förtroende och tillit. Du kommer ofta att arbeta självständigt vilket innebär att du behöver ha god förmåga att identifiera och prioritera arbetsuppgifter samt ett driv för att se till att arbete både sätts igång och slutförs.

Du behöver även ha god förmåga att producera och strukturera information och texter, samt att kunna presentera och förmedla information och kunskap i större och mindre sammanhang. Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är därför ett krav. Du är en god organisatör som skapar struktur och tydlighet och som trivs i en samordnande roll med många parallella tidplaner och förutsättningar att förhålla sig till. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m. 

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner. Under sommarsemestern kan vår tillgänglighet vara delvis begränsad.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
14 augusti 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20222235

Kontakt

Åsa Andersson
Sektionschef
0738-522428

Gustav Svanborg Edén
Vision
0733-23 77 34

Anna-Karin Engdahl
SACO
040-34 19 78

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?