$left
$middle

Malmö stad söker en exploateringsingenjör!

Publicerad: 14 juli 2022

Malmö växer snabbt! Vi står inför stora utmaningar och behovet av bostäder, arbetsplatser och offentlig service ökar kontinuerligt. Vi söker nu en erfaren exploateringsingenjör som vill driva stadens utveckling framåt med huvudfokus på stadsutveckling och projektledning.

Arbetsuppgifter

I denna roll kommer du att leda varierande och komplexa exploateringsprojekt från idé- och planeringsfas till färdig produkt, dvs byggklar mark för bostäder, kontor och verksamheter. Du leder också arbetet med att planera och bygga ut allmän plats, såsom gator, parker och torg i samarbete med dina kollegor. Malmö stad arbetar med många olika exploateringsområden i hela staden och driver projekt i olika faser inom exploateringsprocessen. Vi söker nu en exploateringsingenjör som har en roll inom Hyllie som huvudfokus, där bostäder, kontor, och blandad stad byggs och planeras för fullt. Vi söker också en exploateringsingenjör med specifikt näringslivsfokus, som har erfarenhet av verksamhetsområden och hamnfrågor. Båda rollerna innebär utökad kontakt med byggaktörer och näringsidkare på olika sätt

I denna roll förväntar vi oss att du självständigt kan driva större och komplexa stadsutvecklingsprojekt. Du kommer arbeta inom hela exploateringsprocessen, från idé till genomförande, i ett eller flera exploateringsområden. Som projektledare kommer du förväntas ha ett helhetsperspektiv i dina projekt med avseende på tidplan och ekonomi, så väl som att ansvara för kontakter med byggaktörer och att driva projektet framåt.

Du företräder projektet inför styrgrupp och beslutsfattare. Förvaltningen har fyra exploateringssektioner och din placering kommer vara på Exploateringssektion 1, som till stor del ansvarar för Hyllie utbyggnadsområde och verksamhetsområden i Malmö. Arbetet kommer att ske i samarbete mellan olika enheter och kompetensområden på Fastighets- och gatukontoret, samt i nära samarbete med de övriga förvaltningarna inom Malmö stad.

Kvalifikationer

Vi söker dig med adekvat ingenjörsutbildning inom lantmäteri/samhällsbyggnad etc alternativt att du har en god och väldokumenterad yrkeserfarenhet inom området, som vi bedömer som likvärdigt meriterande. Du har som minimum flerårig erfarenhet inom exploateringsverksamhet kopplat till exempelvis bostäder, verksamheter och/eller blandad stadsmiljö.

Du behöver även ha erfarenhet av leda och driva projekt, inom området för tjänsten, från start till mål.

Din roll som exploateringsingenjör förutsätter många interna kontakter så väl som externa kontakter, vilket kräver att du kommunicerar tydligt, är pedagogisk, samt har en god förmåga att samarbeta med andra. Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Rollen kräver också ett starkt driv och att du är en person som kan planera och organisera ditt arbete med god framförhållning och ett helhetsperspektiv.

Vårt erbjudande!

På stadsutvecklingsavdelningen inom FGK bedrivs exploateringsverksamheten inom sektioner med blandade kompetenser såsom ingenjörer, exploateringsingenjörer och landskapsarkitekter med fokus på arbetsglädje, samverkan och gemensam kompetensutveckling. Vi erbjuder dig, förutom ett utvecklande och omväxlande jobb, en god arbetsgemenskap i vår mångfacetterade exploateringsverksamhet. Inom sektion 1 bedrivs projekt för både blandad stadsbebyggelse och bostäder, men också projekt för verksamheter. Med vårt mixade kompetensinnehåll och dubbla uppdrag inför tekniska nämnden, erbjuder vi dig ett spännande, stimulerande och variationsrikt arbete, där du blir en av våra stöttepelare i det fantastiskt roliga uppdraget att utveckla framtidens Malmö - vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. 

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal, samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling mm.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. 

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1-2
Tillträde: Efter överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
26 augusti 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20222337

Kontakt

Peter Karlsson
HR-konsult
0704-286309

Anna-Karin Engdahl
SACO
040-341978

Claes Forsberg Carlsson
Vision
040-34 15 23

Christina Andréasson
Enhetschef
040–340989

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?