$left
$middle

Skolbibliotekarie till Oxievångsskolan

Publicerad: 19 juli 2022

Arbetsuppgifter

Skolbiblioteket på Oxievångsskolan är ett skolbibliotek i världsklass. Här arbetar idag två skolbibliotekarier och eftersom en kollega nu ska gå vidare i karriären söker vi en ny stjärna till teamet.

Tillsammans med din skolbibliotekskollega , rektor och förstelärare digitalisering bildar du navet i skolans Digitaliserings- och MIK processer. För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du aktivt skapar goda relationer med eleverna, verkar för ett högt elevinflytande samt samarbetar, utvecklar och lär tillsammans med all personal på skolan. I ditt uppdrag ingår även att vara en central person som driver vårt kulturarbete i form av Kulturell allemansrätt och skapande skola. Du samverkar dagligen med övriga skolbibliotek och folkbiblioteket i Oxie.

På Oxievångsskolan bidrar skolbibliotekarierna till elevernas måluppfyllelse utifrån gällande lagstiftning och läroplan. Bibliotekarien ingår i skolans skolutvecklingsgrupp samt leder och deltar i pedagogiska aktiviteter i bibliotek och klassrum, samt kompletterar lärarnas ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens genom att tillämpa sin kunskap om läsning, språkutveckling, digitalisering, informationssökning och källkritik. Vi ser skolbiblioteket som en social och pedagogisk lärmiljö där vår bibliotekarie förväntas bygga relationer med våra elever, ha ett bildande och fostrande förhållningssätt samt omsätta den värdegrund som läroplanens inledande kapitel beskriver i praktiken.

Skolbiblioteket ska verka som en pedagogisk resurs, genom att arbeta för att upprätthålla ett bestånd som medger litteratur lämpad för såväl internaliserad som externaliserad läsning. Bibliotekarien ska vidare genomföra boksamtal, systematiskt och tematiskt, i samtliga årskurser på skolan. Utöver detta ska samverkan med kollegiets olika arbetsgrupper och elevhälsa genomföras, genom möten för att stärka och upprätthålla goda samarbeten. Detta för att säkerställa bibliotekets roll som pedagogisk resurs, ämnad att fördjupa och bredda elevernas lärande och förståelsehorisont.

I uppdraget ingår:

- Att verka som en pedagogisk resurs för att bidra till Varje Elevs Bästa Skola.

- Genomföra utvecklingsarbete tillsammans med skolutvecklingsgruppen (SKUT).

- Genom fortlöpande MIK-arbete säkerställa elevernas förmåga till kritisk analys inom medie- och informationskunnighet.

- Genom fortlöpande digitaliseringsarbete säkerställa kollegiets förmåga att arbeta med de digitala verktyg som krävs för att bidra till ett fördjupat lärande samt samverka med externa aktörer

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleexamen som bibliotekarie (180 hp) alternativt kandidatexamen (180 hp) varav 90 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete som bibliotekarie, särskilt skolbibliotekarie.   

Vidare ser vi att du:

- Har god kännedom om skolans styrdokument.

- Är pedagogisk och lärande.

- Har mycket god digital kompetens.

- Har stor media- och informationskunnighet och vet hur detta tillämpas i undervisningen.

- Har god kännedom om assisterande teknik.

- Har en välutvecklad relationell förmåga samt stort intresse av att arbeta med högstadieelever. 

Som person är du strukturerad, självständig och initiativtagande. Vi tror också att du har intresse av pedagogiskt arbete och tycker om att samarbeta med andra yrkeskategorier. 

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Om arbetsplatsen

Oxievångsskolans två skolbibliotek F-6 samt 7-9, ska arbeta som en resurs för att främja Varje Elevs Bästa Skola genom att samverka med kollegiet, bedriva utvecklingsarbete, säkerställa kompetens för pedagoger och elever samt, inte minst, bedriva läsfrämjande verksamhet både i undervisningen samt i biblioteksrummet. DigiMIK är samlingsnamnet för utvecklingsarbetet vi gör inom digitalisering samt media- och informationskunnighet. Skolbiblioteket på Oxievångsskolan är en central del i skolans digitaliseringsprocesser, i synnerhet utifrån DigiMIK-gruppens åtaganden. Oxievångsskolan är en certifierad digital skola samt en skola med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. För fjärde gången har Oxievångsskolan 2022 tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Du kan ta del vår verksamhet på instagram, @digimikpaov

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
14 augusti 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20222352

Kontakt

Jenny Nyberg
Rektor
jenny.nyberg@malmo.se
0701-495840

Patrik Nilsson
Facklig företrädare (SACO/DIK)
patrik.nilsson@malmo.se
0733-287691

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?