$left
$middle

Två engagerade omsorgspedagoger sökes till enheten Personlig assistans

Publicerad: 16 september 2022

Vill du vara med och kvalitetssäkra och utveckla vår organisation? Vi söker nu två engagerade omsorgspedagoger till enheten Personlig assistans. Enheten har påbörjat ett stort arbete med kvalitetsförbättringar där enhetens två omsorgspedagoger har en avgörande roll. Då den ena omsorgspedagogen ska prova på en tjänst som sektionschef och den andra ska vara föräldraledig, så öppnar det nu upp för möjligheten att fortsätta driva vårt kvalitetsarbete framåt tillsammans med oss. Är du som omsorgspedagog redo för en ny utmaning så tveka inte att söka tjänsten hos oss.

Arbetsuppgifter

Som omsorgspedagog har du, tillsammans med sektionscheferna, ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet i hela enheten. Du har ett nära samarbete med enhetens andra omsorgspedagog och enhetens sju sektionschefer. Ditt uppdrag baseras på enhetens kvalitetsarbete och sker på enhets-, sektions- och brukarnivå. Dina ansvarsområden innefattas av kvalitet, brukarfokus och samarbete.

Uppdraget som omsorgspedagog i vår enhet innebär att du:

  • har en övergripande strategisk plan för den pedagogiska kvalitetsutvecklingen i enheten.
  • ger pedagogisk och vardagsnära handledning till personliga assistenter i arbetet med brukarna utifrån LSS, SoL och HSL.
  • ger stöd och kunskap om hur social dokumentation och genomförandeplaner håller god kvalitet samtidigt som brukarna upplever att de har inflytande över sina liv.
  • leder det pedagogiska arbetet i samråd med enhets- och sektionschefer. Det innebär att du ska initiera, driva, utveckla och samordna detta arbete. Du behöver aktivt delta i förändringsarbeten och arbeta lösningsfokuserat för brukarnas bästa.
  • implementerar, följer upp och utvärderar metoder som beslutats att verksamheten ska använda.
  • är ett stöd i omvärldsbevakning, söker kunskap och håller verksamheten uppdaterad kring metoder. Du skapar förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och för att använda ett systematiskt arbetssätt kopplat till det brukarnära arbetet.
  • är ett stöd i arbetet med kvalitetsutveckling utifrån ledningssystem för kvalitet.
  • har fördjupad kunskap om samhällets olika aktörer som kan ge stöd till personer med funktionsnedsättningar samt etablera kontakt med dessa.
  • samverka med de olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån den enskildes behov.
  • leder specifika verksamhetsmöte och nätverksgrupper för de personliga assistenterna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen (minst kandidatexamen, 180 hp) inom det beteendevetenskapliga området, pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du har minst ett års erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet samt har erfarenhet av brukare med komplexa stödbehov. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet av beteende som utmanar, tydliggörande pedagogik samt erfarenhet av att ha handlett personer inom funktionshinderområdet.
Det förutsätts i rollen som omsorgspedagog att du har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt och att du kan ta egna initiativ. Det förväntas att du har en helhetssyn, en problemlösande analytisk förmåga och att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete är meriterande. Du behöver kunna lyssna av speciella behov inom verksamheten och vara initiativrik – flexibel – pådrivande för att skapa en verksamhet med hög kvalitet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om arbetsplatsen

Personlig assistans är till för personer som har stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov. Det innebär dels att få hjälp med de grundläggande behoven; personlig hygien, på- och avklädning, att äta och att kommunicera med andra. Det kan också innebära att få stöd vid fritidsaktiviteter, under DV/arbetstid mm för att uppnå ett fullvärdigt liv.

Brukarens bostad är våra medarbetares arbetsplatser – och där finns ofta även anhöriga. I vissa insatser är det bara anhöriga som är anställda. Insatserna innebär ofta ensamarbete för personalen varpå lärande från kollegor inte är så vanligt. Brukarna kan tillhöra samtliga personkretsar – och de kan vara vuxna eller barn.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Vi tillämpar flextidsavtal, friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete. 

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: 1 tillsvidaretjänst och 1 vikariat på 9 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
9 oktober 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20222849

Kontakt

Jenny Linnarsson
Enhetschef
0737-161147

Kristina Ekholm
Facklig företrädare Vision
040-344 834

Akademikerförbundet SSR/SACO
Facklig företrädare
040-345114

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?

sv