$left
$middle

Badvärd

Ett sommarjobb som badvärd på Malmös stränder och badplatser är ett viktigt uppdrag. Tillsammans med kollegor arbetar du för att ge besökare en trygg och härlig dag på stranden. Du arbetar med allt från förebyggande vattensäkerhetsarbete och första hjälpen sjukvård till att hålla stränderna rena från skräp och badtrapporna rena från alger.

En vanlig dag på stranden

En vanlig dag på stranden börjar med att du snackar ihop dig med dina kollegor på din strand, ni ser till att sjukvårdsväskorna är påfyllda, kollar av vattentemperaturen och hissar rätt bevakningsflagga beroende på vattenförhållandena. Du och dina kollegor planerar tillsammans vem av er som befinner sig på vilken del av stranden så att ni tillsammans täcker upp hela området.

Du kommer sedan röra dig runt på stranden och plocka skräp, hålla bryggor och trappor halkfria, kontrollera livräddningsutrustning och prata med besökare. Du ser till att ordningsreglerna följs och agerar på tillbud, både i vatten och på land.

Du kommer tilldelas en strand eller badplats som är din huvudsakliga arbetsplats. Däremot kan du vid behov behöva hoppa in på någon av våra andra badplatser. Våra fem badplatser är Klagshamn, Sibbarp, Ribersborg, Sundspromenaden och Scaniabadet.

sv