Välkommen som VFU-student hos gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Grattis till ett bra utbildningsval! Att vara lärare är både ett viktigt och meningsfullt yrke med god arbetsmarknad. Vi är därför glada att just du valt att utbilda dig till det och att du kommer vara med och förbereda Malmöborna för framtiden tillsammans med oss under din VFU-tid. Här hittar du information som kan vara intressant för dig som är ny VFU-student.

Glada elever som firar på studentutsläpp

Först och främst – varmt välkommen till oss!

Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska ha en inspirerande och utvecklande VFU-tid och ser fram emot att ta del av din kunskap och dina idéer.

Här blir du en av runt 1 600 kollegor som tillsammans verkar för att 15 000 studerande ska nå målen för sin utbildning, utvecklas och bli aktiva i vårt samhälle. Det genomsyrar allt vi gör.

Lärare sitter på huk framför tre elever.

Våra verksamheter

Våra verksamheter är av varierande storlek och utspridda över hela Malmö, merparten centralt i staden. Vi har 13 gymnasieskolor och växer i takt med att andelen unga i gymnasieålder ökar. Hösten 2024 får vi en skola till då Malmö Neptunigymnasium startar i moderna och centrala lokaler. Även vuxenutbildningen växer och anpassas efter stadens förändrade behov.

Gemensamt för alla verksamheterna är att det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla undervisningen och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande.

Glada elever vid sina datorer i klassrum

Vår storlek gör att vi kan erbjuda ett brett utbud och målbilden är att alla gymnasielever som vill ska kunna få en plats på någon av våra skolor. Vuxenutbildningen arbetar löpande med att säkerställa rätt kursutbud på såväl grundläggande som gymnasial nivå.

Oavsett vilken av våra verksamheter du gör din VFU på så får du vara med och påverka våra elever under en viktig tid i deras liv. Det arbete vi gör idag får genomslag lång tid framöver. Tillsammans skapar vi förutsättningar för varje elev att forma sin framtid och bli aktiv i samhället. Vad roligt att du är med på den resan!

Lärare och elev på vård och omsorgsutbildning

Våra VFU-platser

Varje år tar vi emot ca 50 nya VFU-studenter i förvaltningen. De flesta kommer från Malmö Universitet, Lunds universitet eller Högskolan i Kristianstad.

Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium, Komvux Malmö, S:t Petri skola och Pauliskolan är samtliga partnerskolor med Malmö Universitet. Att vara partnerskola innebär ett nära samarbete med universitetet för att utveckla den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Vad är det bästa med att jobba som lärare?

Det kan säkert finnas lika många svar på den frågan som det finns lärare. Några av våra cirka 950 lärare inom gymnasieskola och vuxenutbildning har delat med sig av vad just de tycker är det bästa med jobbet.


Jobba hos oss

Jobba hos oss under din studietid

Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss och kan tänka dig att ta kortare uppdrag under din studietid? Skicka in en spontanansökan!

Jobba hos oss efter studierna

När du är klar med dina studier hoppas vi såklart på att du vill söka jobb hos oss! I takt med att vi bygger ut vår verksamhet behöver vi anställa fler lärare. Inför varje nytt läsår behöver vi också rekrytera för att ersätta medarbetare som exempelvis har gått i pension, bytt tjänst eller som ska vara föräldralediga. Alla lediga jobb som är tillsvidaretjänster samt visstidsanställningar på mer än 6 månader hittar du på sidan Lediga jobb i Malmö stad.

Vill du veta mer om oss?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av 14 förvaltningar inom Malmö stad – en stor organisation med många olika uppdrag. Det ger dig möjlighet att utvecklas i ditt yrkesliv.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

På gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar vi för de kommunala gymnasieskolorna och anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning/anpassad utbildning för vuxna. Ansvaret omfattar också skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning, insatser för elever i behov av särskilt stöd och det kommunala aktivitetsansvaret.

Malmö stad

I Malmö stad finns över 27 000 engagerade och motiverade medarbetare som tillsammans arbetar inom ungefär 400 olika yrken och gör skillnad för vår stad. Det gör oss till en av de största arbetsgivarna i Skåne. Varje dag arbetar vi för en trygg och hållbar stad för de som besöker, lever och verkar i Malmö. Det är viktigt för oss att erbjuda en god arbetsmiljö och trygga anställningar. Här finns utrymme för kreativitet och att hitta nya lösningar. Här ska alla kunna känna stolthet över sitt arbete. Vår organisation är stor och uppdragen många. Det ger dig möjlighet att utvecklas i ditt yrkesliv.

sv