$left
$middle
"Jag har ett omväxlande arbete där varje dag är olik den andra och fantastiska kollegor som stöttar mig i de utmaningar jag ställs inför. Jag trivs helt enkelt mycket bra i Malmö stad!"
Isak Petersson
Fysioterapeut

Givande att få vara en nyckelperson i patientens resa tillbaka till ett fungerande liv

Efter sin utbildning i England och arbetet på gym har nu Isak Petersson landat i Malmö stad som fysioterapeut. Pulsmöten, hembesök och samverkan med arbetsterapeuterna tillhör hans vardag och han vill gärna slå hål på myten om att kommunalt arbete är ensidigt och trist.

Hur är det att jobba i Malmö stad och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen?

– Det är spännande eftersom det ständigt sker mycket som utvecklar både mig som medarbetare och hela förvaltningen i stort. Jag har ett omväxlande arbete där varje dag är olik den andra och fantastiska kollegor som stöttar mig i de utmaningar jag ställs inför. Jag trivs helt enkelt mycket bra i Malmö stad!

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

– Dagen inleds ofta med en översyn i vår digitala plattform för vårdplanering ’’Mina Planer’’ där vi kan följa inneliggande patienter och få information om hemgångsdag och behov av rehab efter utskrivning. Klockan 08.30 har vi sedan ett avstämningsmöte med arbetsgruppen som vi kallar pulsmöte för att få en överblick över vår arbetsbelastning på de olika hemtjänstområdena. På mötet har vi möjlighet att omfördela ärenden mellan kollegor med stöd av vår sektionschef. Efter en kort frukost bär det av till Bunkeflo/Tygelsjö där jag har mina patienter. Resten av dagen består av besök, administration och eventuella möten. Jag har ett nära samarbete med en kollega som är arbetsterapeut och vi gör en hel del hembesök tillsammans. Övrig teamsamverkan sker med både hemtjänst och distriktssjuksköterska men även i viss mån biståndshandläggare. De senaste veckorna har jag även varit handledare för en fysioterapeutstudent vilket var väldigt givande. Dagarna varierar en hel del och jag har stor frihet att planera min arbetsvecka själv.

Fysioterapeuten Isak hjälper en man med krycka att gå.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

– Jag hade min kommunala praktik i Malmö stad och var positivt överraskad över hur det var att arbeta kommunalt. Under utbildningen har den kommunala arbetsplatsen ett rykte om sig att inte vara särskilt roligt, många vill istället arbeta med idrottsmedicin. Efter praktiken fick jag däremot känslan av att Malmö stad skulle kunna vara en bra arbetsplats att starta min karriär på och nu snart två år efter examen är jag kvar vilket är ett bevis på att jag har trivts bra.

Hur ser din resa ut fram tills att du började jobba här?

– Efter studenten genomförde jag en kandidatutbildning i Idrottsvetenskap vid ett universitet i England. Efter utbildningen flyttade jag hem till Malmö och började arbeta på ett gym som anläggningsansvarig. Efter ytterligare tre år påbörjade jag min utbildning till fysioterapeut vid Lunds Universitet.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad/ hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen?

– Malmö stad har ett stort utbud av utbildningar för oss fysioterapeuter vilket bidrar till att öka vår kompetens. Till stor del är det fördjupningskurser som inriktar sig på olika hjälpmedel och förflyttningar, men även bredare utbildningar som syftar till att utveckla oss som medarbetare. Till exempel har jag gått en kurs som kallades Den pedagogiska vägen som syftade till att förbättra vår kommunikation med patienter, omvårdnadspersonal och kollegor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är när jag får göra skillnad för en patient. Det märker jag framförallt hos de som har insjuknat i allvarliga sjukdomar. Insjuknandet resulterar ofta i en livskris för både patienten och anhöriga. I den processen är det oerhört givande att få lov att vara en nyckelperson i deras rehabilitering och resa tillbaka till ett fungerande liv. Jag trivs också mycket bra med mina kollegor och chef och jag uppskattar den frihet jag har att planera mitt arbete.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

– Du behöver inte fundera längre! Sök!

Mer information om yrket som fysioterapeut:

Var jobbar man? Som fysioterapeut inom Malmö stad jobbar du med bedömning, träning och ordinerar hjälpmedel till personer med fysiska funktionsnedsättningar som begränsar deras vardag. Du arbetar oftast hemma hos vårdtagaren eller vårdboenden. Du kan också arbeta i rehab-team eller vid kommunens habilitering. 

Vad måste man kunna? Arbetet kräver utbildning till legitimerad fysioterapeut. Du arbetar självständigt enligt riktlinjer och praxis och ska utöver din specialkompetens ha kunskap om angränsande verksamheter inom kommunen och Region Skåne.

Hur utvecklas man inom jobbet? Förutom interna utbildningar efter behov, kan du söka till Malmö stads chefsutbildning Framtida ledare. Du kan även bli mediciniskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

sv