$left
$middle

Industriteknik mot underhålls- och maskintekniker – lärling

I den här industriteknikutbildningen finns det två intressanta inriktningar att studera. Som underhållstekniker arbetar du främst med att reparera och underhålla maskiner. Som maskintekniker arbetar du med att styra maskiner och dess utrustning, men även övervakning så att maskinerna hela tiden fungerar som det är tänkt. Oavsett vilken inriktning du väljer finns det mycket goda chanser att få ett jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningens innehåll

I denna lärlingsutbildning har du möjlighet att specialisera dig mot industrin. Utbildningen börjar med gemensamma gymnasiala kurser om 500 p varav 100 p orienteringskurs. Efter grundutbildningen blir du tilldelad en lärlingsplats och har möjlighet att välja en fördjupad inriktning om 500 p varav 100 p orienteringskurs. Exempel på fördjupad inriktning kan vara mot underhålls- eller maskintekniker.

På en lärlingsutbildning består utbildningen av minst 70% APL beräknat på hela utbildningstiden. I denna lärlingsutbildning börjar vi med 4 kurser som läses på Veldi. Därefter följer en period av APL som du genomför under utbildningen på en arbetsplats. Utbildningen innehåller moment som är både teoretiska och praktiska. Det ingår också Truck- och Traverscertifiering.

Utbildningen är ett samarbete mellan Komvux Malmö, Veldi Kompetens och Sydsvenska Handelskammaren.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1000 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Lärlingsutbildning där minst 70% av utbildningstiden består av arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Industri är ett område där det råder stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. När tekniken i samhället tilltar ökar samtidigt behovet av underhållstekniker som med breda kunskaper i bl a programmering, elteknik, mekanik och hydraulik ser till att robotar och maskiner gör det de ska och lagar dem om de går sönder.

Oavsett inriktning har du goda förutsättningar att få arbete efter avslutad utbildning. Arbete finns inom till exempel verkstadsindustrin, fordonsindustrin, tillverknings- och pro­cessindustrin, överallt där det finns automatiserade processer.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv