Canceled

There are many events in the public program on this day. In order not to compete with the organizers' interesting events, we have cancelled this event. More information about a possible other opportunity with team Layered will come later.

See the public program here

Nedslag: How can places be developed by taking care of what is already there?

I samband med det publika programmet gör vi ett nedslag i Nyhamnen för ett samtal på engelska om hur vi kan utveckla platser genom att ta till vara på det som redan finns där. Power of Places-aktuella team Layered inleder samtalet med att ge en inblick i sitt pågående arbete i Nyhamnen.

  • CANCELED
  • Gamla Kryddfabriken, Båghallarna, Marsgatan 2
  • In English
  • Öppet för alla, kostar ingenting

Information in english below

Med Malmö in the making vill vi utforska de utmaningar som Malmö står inför både lokalt och globalt när staden växer och utvecklas. Under 2023 kommer vi med hjälp av ett nedslag i månaden samtala och lära oss mer om vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan bidra till att forma stadens framtida utveckling och livsmiljöer.

6 september träffas vi för ett samtal på engelska om hur vi kan utveckla platser genom att ta till vara på de resurser som redan finns på platsen. Vi inleder samtalet med att lyssna på en kort presentation av team Layered, teamet som valts ut i utlysningen Power of Places för att utveckla en fullskalig prototyp i Nyhamnen. När vi träffas i september ger teamet en aktuell inblick i deras process och arbete med prototypen som kommer att vara färdig i slutet 2023.

Observera att samtalet hålls på engelska.

Praktisk information

  • Tid: 6 september kl. 18.00
  • Plats: Gamla kryddfabriken, Båghallarna, Marsgatan 2
  • Språk: Engelska
  • För vem: Alla som är intresserade
  • Kostnad: Nej, ingen kostnad
  • Anmälan: Ja, anmäl dig nedan

Om team Layered

Team Layered är ett internationellt och multidisciplinärt team bestående av konsthistorikern Ana Sokoloff, performancekonstnären María José Arjona och arkitekterna Sumayya Vally och Daniel Feldman. Teamet jobbar med stadsdelen Nyhamnen.

Om Power of Places

Utlysningen Power of places är ett samarbete mellan Malmö stad och ArkDes (Arkitektur- och designcentrum), med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

I fokus för både utlysningen och Malmö in the making står stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen, två helt olika geografier med olika förutsättningar och behov. Malmö stad driver långsiktiga stadsutvecklingsarbeten i de respektive stadsdelarna.

Två utvalda team har fått i uppgift att inventera platserna, utforska nya arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli en utgångspunkt för omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena. I uppdraget ingår även att undersöka det möjliga resursutbytet och relationen mellan geografierna.

sv