Nedslaget 14 september är inställt

Det är många programpunkter i det publika programmet som genomförs denna dag. För att inte konkurrena med arrangörernas intressanta programpunkter har vi ställt in detta nedslag. Mer information om ett eventuellt annat tillfälle med team KoRP kommer senare.

Se det publika programmet här

Nedslag: Hur kan platser utvecklas utifrån allt som redan finns där?

14 september träffas vi för ett nedslag där vi pratar om hur vi kan utveckla platser utifrån allt som redan finns där. Power of Places-aktuella team KoRP inleder samtalet med att ge en inblick i sitt pågående arbete i Rosengård.

  • INSTÄLLT
  • Plats kommer inom kort
  • På svenska
  • Öppet för alla, kostar ingenting

Med Malmö in the making vill vi utforska de utmaningar som Malmö står inför både lokalt och globalt när staden växer och utvecklas. Under 2023 kommer vi med hjälp av ett nedslag i månaden samtala och lära oss mer om vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan bidra till att forma stadens framtida utveckling och livsmiljöer.

14 september inleder vi samtalet med att lyssna på en kort presentation av team KoRP (Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker), teamet som valts ut i utlysningen Power of Places för att utveckla en fullskalig prototyp i Rosengård. När vi träffas i september ger teamet en aktuell inblick i deras process och arbete med prototypen som kommer att vara färdig i slutet 2023.

Praktisk information

  • Tid: 14 september kl. 18.00
  • Plats: Plats kommer inom kort
  • Språk: Svenska
  • För vem: Alla som är intresserade
  • Kostnad: Nej, ingen kostnad

Om team KoRP

Team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) jobbar med stadsdelen Rosengård och representeras av den Malmöbaserade konstnären Hanni Kamaly. I projektet Close Your Eyes tar teamet sig an staden utifrån andra parametrar än det visuella.

Om Power of Places

Utlysningen Power of places är ett samarbete mellan Malmö stad och ArkDes (Arkitektur- och designcentrum), med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

I fokus för både utlysningen och Malmö in the making står stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen, två helt olika geografier med olika förutsättningar och behov. Malmö stad driver långsiktiga stadsutvecklingsarbeten i de respektive stadsdelarna.

Två utvalda team har fått i uppgift att inventera platserna, utforska nya arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli en utgångspunkt för omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena. I uppdraget ingår även att undersöka det möjliga resursutbytet och relationen mellan geografierna.

sv