$left
$middle

Analys och statistik

Gästnattsstatistik och annan data om destinationen Malmö.

Statistiken är baserad på uppgifter från Tillväxtverket och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Gästnattstatistik

Vill du veta mer om gästnattsutvecklingen i Malmö stad så kan du använda dig av Statistik för gästnätter-rapporten som är utvecklad av Tourism in Skåne. Rapporten är interaktiv och du kan själv kan filtrera fram önskad statistik.

Länk till gästnattstatistik (extern länk)

Länk till hotellstatistik (extern länk)

Du kan också använda dig av Tillväxtverkets statistikportal:

Länk till Tillväxtverkets statistikportal (extern länk)

Årsrapporter

Fram till 2019 publicerade Malmö Turism en årsrapport som summerar utvecklingen under det gångna året.

Svenska besökare i Malmö

Vad gör svenska besökare när de är i Malmö? Hur bor de? Vad gillar de med Malmö? Detta och lite till får du veta i denna filmade presentation, där vi berättar om insikterna från våra löpande besöksintervjuer i Malmö.

Intervjuerna och undersökningen är genomförd av Research One, på uppdrag av Destinationssamverkan Malmö AB i samarbetet med Malmö Turism. Intervjuperioder: 2018 och 2019.

Turistkartläggningar i Malmö

En undersökning som syftade till att kartlägga de huvudsakliga besöksanledningarna för turister i Malmö, under perioden mars 2019-februari 2020.

Har du frågor om statistiken eller vill veta mer om vårt analysarbete?
Kontakta mig:

aefg

Ola Nilsson
Projektledare Digital analys
E-mail: ola.nilsson3@malmo.se
Mobil: +46 (0)768-665401

sv