Stadsutveckling

Att Malmö växa hållbart är både en förutsättning och ett mål för Malmö stad.

Översiktsplanering & strategier

Här finner du information om översiktsplanering och strategier för Malmös framtid.

Storstadspaket – Malmö stads del i Sverigeförhandlingen

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är det viktigt med lättillgänglig infrastruktur - att det är korta avstånd till hållplatser och tågstationer. Att ha nära till kollektivtrafik innebär ökade möjligheter för fler att utbilda sig eller arbeta i en större gemensam arbetsmarknadsregion där avstånden tack vara en välfungerande infrastruktur samtidigt krymper. Om fler byter från bil till kollektivtrafik, så kommer det även att bli ytor över som vi kan utveckla tillsammans.

Trafik- och mobilitetsplan

Malmö växer och blir tätare — vi blir fler som ska bo, arbeta och besöka staden vilket innebär mer rörelser och transporter av både människor och gods. Trafiksystemet ska anpassas mer efter människan samtidigt som klimatpåverkan måste minska. Mot denna bakgrund krävs ett tydligare helhetsgrepp för hur staden och dess trafiksystem ska utvecklas.

Senast ändrad: 2019-12-20 14:33